Nowości
 Historia Szczepu
 Patron Szczepu
 Postacie Szczepu Słoneczna Gromada
 Leśne Skrzaty
 Granit
 Las
 HOPR Filmy
 Galeria
 KontaktHistoria szczepu

Założenie szczepu Koliba | Kalendarium wydarzeń i imprez | Akcje


Założenie szczepu Koliba

Rozkazem komendanta Hufca ZHP Kraków - Podgórze nr 7/74 z dnia 7.09.1974 r. utworzony został przy SP nr 26 przy ul.Krasickiego 34 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych nr 73. Powstał on z połączenia dwóch szczepów o bogatych tradycjach: Szczepu Neptuna i Szczepu Fioletowej Trójki. W 1945 roku zorganizowana została 7 Drużyna Harcerzy im. Władysława Jagiełły o zielonym kolorze chust. Na bazie tej drużyny powstał pierwszy w Hufcu Kraków - Podgórze szczep wodniacki, prowadzony przez wiele lat przez hm Adama Jelonka. W szczepie działała również 16 Drużyna Harcerek im. hm Jadwigi Orłowiczówny z żółtymi chustami zorganizowana w styczniu 1957 r. i prowadzona przez pwd Teresę Kondracką, a następnie przez pwd Zofię Kozub, hm Janinę Zgud, phm Zofię Król. W skład szczepu wchodziły również drużyny zuchowe. 7 MDZ początkowo "Muchomory", a następnie "Harnasie", powstała w 1945 r. i nosiła żółte chusty. Jej drużynowym był przez okres trzech lat Tadeusz Gaweł ćwik, późniejszy harcmistrz. 16 ŻDZ "Skierki" powstała w 1958 r. i nosiła chusty niebieskie. Wśród instruktorów "Siódemki", którzy zapisali się w historii Szczepu i podgórskiego Hufca obok poprzednio wymienionych byli: hm Bogdan Kowalczyk, hm Tadeusz Kubas, phm Anna Pietrzyk, phm Jan Pawłowski, phm Zbigniew Stefański, pwd Tadeusz Tyrankiewicz, Adam Fic. W 1970 r. zlikwidowana została dotychczasowa baza Szczepu, czyli SP nr 40, a w jej siedzibie utworzono Młodzieżowy Dom Kultury przenosząc młodzież do SP nr 26, łącząc Szczep "Siódemki" z działającym przy tej szkole Szczepem "Czerwonych Beretów", prowadzonym początkowo przez phm Jerzego Treszczyńskiego, a następnie przez hm Władysławę Francuz. Po połączeniu powstaje Szczep Neptun z bordowym kolorem chust, a jego komendantem zostaje hm Adam Jelonek. Szczep Neptun kontynuował działalność wodniacką "Siódemki" w oparciu o MDK: W roku 1971 zlikwidowano kolejną SP nr 25 w wyniku, czego działający tam Szczep Drużyn nr 2 przyłączono do Szczepu Neptuna. Jeszcze bogatsze tradycje - aczkolwiek nie tak burzliwe organizacyjnie - miał Szczep Fioletowej Trójki. 3 PgDH-y powstała przy SP nr 24 przy ul.Sokolskiej 13 (w budynku najstarszej szkoły powszechnej w Podgórzu) w 1931 r. jako jedna z pierwszych drużyn w Podgórzu. Jej założycielem i pierwszym drużynowym był hm Stanisław Mitko, późniejszy komendant Chorągwi. W 1934 r. drużyna otrzymała sztandar ufundowany przez KPH. W okresie II wojny światowej "Trójkarze" aktywnie uczestniczyli w walce, co 17 z nich przypłaciło życiem. Ich pamięci poświęcono tablicę wmurowaną na Cmentarzu Podgórskim w 1975 r.,a ufundowaną przez byłych "Trójkarzy". W okresie powojennym drużyna prowadzona początkowo przez hm Mieczysława Godulę, a później przez druha Jacka Żukowskiego, działała do roku 1950. Po reaktywowaniu ZHP w marcu 1957 r. drużyna wznawia działalność prowadzona przez hm Zdzisława Trylskiego, który został również pierwszym szczepowym powstałego w 1958 r. Szczepu Fioletowej Trójki: Z czasem powstają dalsze drużyny: w 1959 r. 3 MDZ "Tadeuszki" - drużynowy Zbigniew Urbaniec, w 1965 r. 3 ŻDZ "Fioletowe Krokusy" - drużynowa Irena Świstak-Królikiewicz, w 1966 r. 3 PgDH-k - drużynowa Barbara Adamczyk. W 1967 r. Szczep prowadzony przez hm Władysława Dobosza otrzymuje sztandar ufundowany przez byłych "Trójkarzy". Forma fundacji płyty pamiątkowej i sztandaru oraz doroczne spotkania byłych i aktualnych członków Fioletowej Trójki w rocznicę powstania drużyny 29 listopada świadczyły o silnej więzi między "Trójkarzami". Szczep kontynuuje działalność do momentu zlikwidowania SP nr 24 w 1974 r. W okresie kilkudziesięcioletniej działalności zostało zorganizowanych przez 3 PgDH-y, a później przez Szczep Fioletowej Trójki 35 samodzielnych obozów stałych, 3 obozy wędrowne i 2 zimowiska. Szczep był kuźnią kadr instruktorskich dla Hufca - działali w nim: hm Zdzisław Trylski - komendant Hufca w latach 1959-1965, hm Władysław Dobosz, hm Tadeusz Trzmiel, hm Marek Dobosz - zastępcy komendanta Hufca, hm Teresa Żelazny-Smyksy, hm Tadeusz Żelazny, hm Zbigniew Urbaniec, hm Zenon Majka - kierownicy referatów Hufca. Ponadto w drużynie działali zasłużeni instruktorzy: Władysław i Tadeusz Mitko, phm Stanisław Struś, Tadeusz Adamczyk, phm Bogdan Głąb, phm Bogdan Marzec. Z 3 PgDH-y wywodzą się również hm Kazimierz Lichnowski, phm Jerzy Treszczyński, phm Małgorzata Ziarko, hm Stanisław Wach.

Wróć do początku


Kalendarium wydarzeń i imprez

1974 / 1975 | 1975 / 1976 | 1976 / 1977 | 1977 / 1978 | 1978 / 1979 | 1979 / 1980
1980 / 1981 | 1981 / 1982 | 1982 / 1983 | 1983 / 1984 | 1984 / 1985 | 1985 / 1986
1986 / 1987 | 1987 / 1988 | 1988 / 1989 | 1989 / 1990 | 1990 / 1991 | 1991 / 1992
1992 / 1993 | 1993 / 1994 | 1994 / 1995 | 1995 / 1996


Rok 1974 / 1975

30.08. - Komenda Hufca ZHP Kraków - Podgórze podejmuje decyzję o połączeniu szczepów Fioletowej Trójki i Neptuna i utworzeniu przy Szkole Podstawowej nr 26 Szczepu Drużyn nr 73 (od numeru 7 Neptuna i numeru 3 Fioletowej Trójki) z bordowym kolorem chust. Komendantką nowego Szczepu zostaje mianowana hm Teresa Żelazny. W Szczepie rozpoczynają działalność 4 drużyny harcerskie i 2 drużyny zuchowe. Kadrę Szczepu stanowią:
szczepowa - hm Teresa Żelazny
drużynowy 73A DH-y - hm Władysław Dobosz
drużynowa 73B DH-k - Bernadetta Skinderowicz
drużynowa 73C DH-k - Barbara Bruzda
drużynowy 73D DH-y - org. Jacek Giza
drużynowa 73 MDZ - pwd Małgorzata Ziarko
drużynowa 73 ŻDZ - pwd Halina Słomka
instruktor - org. Krzysztof Sak

20.10. - Reprezentacja Szczepu uczestniczy w Jesiennym Złazie Hufca w Radziszowie.

31.05.- 1.06. - Reprezentacja Szczepu uczestniczy w VII Górskim Rajdzie Hufca z zakończeniem w Skawcach.

AL-75 - Szczep organizuje swój pierwszy obóz stały, który zlokalizowany zostaje w Sieniawie w dolinie Raby. Kadrę obozu stanowią: hm Teresa Żelazny, hm Władysław Dobosz, org. Barbara Bruzda, org. Bernadetta Skinderowicz, org. Jacek Giza, org. Krzysztof Sak, Bogdan Lewiński. W czasie wizytacji obóz otrzymał kategorię W.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1975 / 1976

W Szczepie w dalszym ciągu działają 4 drużyny harcerskie i 2 drużyny zuchowe. Kadrę Szczepu stanowią:
szczepowa - hm Teresa Żelazny
magazynier - Bogdan Lewiński
drużynowa 73 ŻDZ - Ilona Pycha
drużynowy 73 MDZ - Jerzy Pohl
drużynowa 73A DH-k - org. Barbara Bruzda
drużynowa 73B DH-k - org. Bernadetta Skinderowicz
drużynowy 73A DH-y - org. Jacek Giza
drużynowy 73B DH-y - org. Krzysztof Sak

19.10. - Reprezentacja Szczepu uczestniczy w Jesiennym Złazie Hufca w Niepołomicach. W punktacji ogólnej Złazu zajmujemy pierwsze miejsce,a w głównej konkurencji - Harcerskim Biegu Terenowym - nasz patrol jest drugi.

18-20.12. - Udział Szczepu w przeglądzie artystycznym Hufca: zuchy zajęły drugie miejsce w konkursie teatrzyków, harcerki zwyciężyły w konkursie tańca nowoczesnego, a harcerze uzyskali wyróżnienie w konkursie teatrzyków.

AZ-76 - Pierwsze zimowisko Szczepu w Podsarniu. Kadrę zimowiska stanowią: hm Teresa Żelazny - komendantka, pwd Bernadetta Skinderowicz, org. Krzysztof Sak.

28.03. - W Mistrzostwach Hufca w tenisie stołowym indywidualnie wśród harcerek trzecia była Marzena Przała, a czwarta Aleksandra Knapczyk. Drużynowo harcerze zajęli czwarte miejsce.

22-23.05. - Reprezentacja Szczepu uczestniczy w VIII Górskim Rajdzie Hufca z zakończeniem w Czartaku.

czerwiec - Wspólny bieg harcerski drużyn harcerek i harcerzy zakończony przyrzeczeniem harcerskim na Dziedzińcu Wawelskim.

AL-76 - Pierwszy górski obóz wędrowny Szczepu w Beskidzie Niskim (13-22.07.) Kadra obozu to: hm Teresa Żelazny-komendantka i hm Tadeusz Żelazny. Drugi obóz stały Szczepu (27.07.-19.08.) zlokalizowano w Sidzinie, a jego kadrę stanowili: hm Teresa Żelazny - komendantka, pwd Bernadetta Skinderowicz, pwd Jacek Giza, pwd Barbara Bruzda, pwd Lidia Klin (z 19 PgDH-k). Obóz uzyskał kategorię W.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1976 / 1977

W Szczepie działają 4 drużyny harcerskie i 4 drużyny zuchowe oraz krąg instruktorski. Kadrę Szczepu stanowią:
szczepowa - hm Teresa Żelazny
z-ca szczepowej - pwd Jacek Giza
drużynowy kręgu instruktorskiego Watra - hm Tadeusz Żelazny
drużynowa 73 DH-k Knieja - pwd Bernadetta Skinderowicz
drużynowa 73 DH-k Limba - Bogumiła Jałocha
drużynowy 73 DH-y Granit - pwd Krzysztof Sak
drużynowy 73 DH-y Harnasie - pwd Stanisław Wach
drużynowa 73 ŻDZ Szarotki - Ilona Pycha
drużynowa 73 MDZ Niedźwiadki - Anna Sternal
drużynowa 73 ŻDZ - Lilianna Kędzierska
drużynowy 73 MDZ - Zbigniew Kostecki

październik - W Jesiennym Złazie Hufca Szczep nie uczestniczył. Startował natomiast patrol w Harcerskim Biegu Terenowym, który odbył się w terminie późniejszym (na Złazie HBT nie odbył się z uwagi na złe warunki atmosferyczne).

13-14.11. - czworo instruktorów Szczepu uczestniczyło w Rajdzie Instruktorów Hufca na Słowacji.

grudzień - Szczep przyjmuje jako bohatera Klimka Bachledę oraz nazwę Koliba

AZ-77 - Drugie zimowisko Szczepu (25.01.- 3.02.) w Mszanie Dolnej. Kadra zimowiska: hm Teresa Żelazny - komendantka, pwd Barbara Bruzda, pwd Jacek Giza. W zimowisku uczestniczyły zuchy.

12-13.03. - W VII Halowych Zawodach Harcerek drużyna Knieja wywalczyła trzecie miejsce na 14 startujących drużyn.

W XII Festiwalu Artystycznym Hufca zuchy zajęły pierwsze miejsce w konkursie pląsów i piosenek, harcerki były drugie w konkursie chórów i drugie w konkursie tańca.

W Mistrzostwach Hufca w tenisie stołowym uzyskaliśmy następujące wyniki: harcerki indywidualnie druga była Aleksandra Knapczyk, trzecia Marzena Przała; harcerze indywidualnie: drugi Leszek Bała, trzeci Paweł Pieczonka. Zespołowo harcerze zajęli drugie miejsce.

24.03. - Szczep uczestniczy w koncercie "Podgórscy harcerze ludziom pracy" zorganizowanym z okazji VI Zjazdu ZHP.

30.04. - Na Wiosennym Przeglądzie Hufca okazało się, że:
* wzorową zastępową została Aleksandra Knapczyk
* Drużynową Roku w pionie harcerskim była phm Bernadetta Skinderowicz

21-22.05. - W IX Górskim Rajdzie Hufca z zakończeniem w Skawicy w punktacji ogólnej Koliba zajęła pierwsze miejsce zdobywając puchar Komendanta Hufca. W poszczególnych konkursach nasi reprezentanci zdobyli wysokie miejsca:
* sygnalizacja - pierwsze miejsce,
* gotowanie na czas - drugie miejsce
* program na ognisko - drugie miejsce.

AL-77 - Drugi obóz wędrowny Szczepu (5-14.07.) w Beskidzie Sądeckim prowadzili: hm Teresa Żelazny - komendantka i hm Tadeusz Żelazny. Trzeci obóz stały Szczepu był w Lipowej. Kadrę obozu stanowili: phm Stanisław Wach - komendant, pwd Jacek Giza, pwd Krzysztof Sak, Bogdan Danek. Obóz uzyskał kategorię W.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1977 / 1978

Rok kampanii sztandarowej Szczepu. W Szczepie działają 4 drużyny harcerskie i 5 drużyn zuchowych oraz krąg instruktorski. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - hm Teresa Żelazny
z-ca szczepowej - hm Tadeusz Żelazny
kwatermistrz - pwd Bogdan Danek
magazynier i instruktor sportowy - pwd Krzysztof Sak
drużynowa 73 DH-k Knieja - phm Bernadetta Skinderowicz
drużynowa 73 DH-k Limba - Aleksandra Knapczyk
drużynowy 73 DH-y Granit - Bogusław Madej
drużynowy 73 DH-y Harnasie - phm Stanisław Wach
drużynowa 73 ŻDZ Orzeszki - Małgorzata Oramus
drużynowa 73 MDZ Leśne Skrzaty - pwd Małgorzata Ziarko
drużynowa 73 ŻDZ Szarotki - Ilona Pycha
drużynowa 73 ŻDZ Wesoła Gromada - Lucyna Kudła
drużynowy 73 MDZ Janosiki - Piotr Bielak
instruktorka Szczepu - pwd Barbara Bruzda

W punktacji szczepów młodszoharcerskich Hufca za rok 1976/1977 Koliba zdobyła pierwsze miejsce.

9.10. - W XIX Jesiennym Złazie Hufca KOLIBA zdobyła drugie miejsce w punktacji ogólnej, a ponadto:
* w konkursie na bukiet jesieni zwyciężyliśmy,
* w konkursie piosenki zdobyliśmy drugie miejsce.

18.01. - Na Dziedzińcu Wawelskim odbyło się przyrzeczenie harcerskie drużyn harcerek.

AZ-78 - Trzecie zimowisko Szczepu odbyło się w Małem Cichem. Kadrę zimowiska stanowili: hm Teresa Żelazny - komendantka, phm Bernadetta Skinderowicz, pwd Bogdan Danek, pwd Krzysztof Sak, pwd Małgorzata Ziarko, pwd Barbara Bruzda, Piotr Bielak. W Nieobozowej Akcji Zimowej, którą w Szczepie prowadził phm Stanisław Wach zastęp Górali z Koliby zdobył pierwsze miejsce w Hufcu.

W Mistrzostwach Hufca w tenisie stołowym indywidualnie wśród harcerek Aleksandra Knapczyk zajęła drugie miejsce, a wśród harcerzy zwyciężył Marek Guzik. Drużynowo harcerze zajęli drugie miejsce.

marzec - 73 KDZ Orzeszki podzielona została na dwie drużyny: 73 ŻDZ, która zachowała poprzednią nazwę, a jej drużynową została Małgorzata Oramus oraz 73 MDZ Skierki, której drużynowym został Aleksander Jabłoński. 73 ŻDZ Szarotki objęła Zofia Kolarzyk.

10-11.03. - 9 drużyn Szczepu wzięło udział w Festiwalu Artystycznym Hufca uzyskując następujące miejsca w konkursach:
* 73 ŻDZ Szarotki drugie miejsce za pląsy,
* 73 PgDH-k Limba pierwsze miejsce za montaż i drugie miejsce za chór,
* 73 PgDH-k Knieja trzecie miejsce za montaż,
* 73 PgDH-y Harnasie trzecie miejsce za chór.

31.03.-13.04. - W czasie wizytacji Szczepu przez wizytatora KH hm Zbigniewa Urbańca na 6 wizytowanych drużyn wszystkie otrzymały kat.A.

W ramach kampanii sztandarowej Szczepu instruktorzy KOLIBY opracowali śpiewnik harcerski zawierający 167 tekstów piosenek śpiewanych w podgórskich drużynach.

kwiecień - Powstał hymn Szczepu - do melodii pieśni Po całej Polsce słowa napisał hm Tadeusz Żelazny:

Hymn Koliby
(na melodię "Po całej Polsce")

Czy w życia wiośnie, w życiu dojrzałym
Stawiamy sobie ten chlubny cel
Żeby harcerskie mieć ideały
I w codzienności stosować je.

Więc stawaj z nami dziś w kręgu bratnim
Niechaj Koliba połączy nas.
Nie będzie nigdy ognisk ostatnich
Siłą młodości zwyciężym czas.

24.04. - Wręczenie Szczepowi sztandaru ufundowanego przez Georyt. Uroczystość uświetnił występ góralskiego zespołu imienia naszego wspólnego bohatera - Klimka Bachledy.

29.04. - Wiosenny przegląd Hufca - pierwsze wystąpienie Szczepu ze sztandarem. Robert Chudzik najlepszym szóstkowym Hufca, Dorota Feluś najlepszą zastępową w Hufcu.

25-28.05. - W X Górskim Rajdzie Hufca z zakończeniem w Mszanie Dolnej reprezentacja Szczepu zajęła drugie miejsce w punktacji ogólnej. Na tym jubileuszowym Rajdzie powstała:

Piosenka rajdowa Koliby
(na melodię "Dalej wesoło")

Już na wędrówkę upragniony nadszedł czas
Więc wyruszamy w góry szczepem całym wraz,
Nie szczędźmy siły, przecież młodość tętni w nas
Więc Kolibo naprzód marsz.

Hej rajdowa fajna wiara,
Której się przebrała miara
Hej rajdowa fajna wiara,
Ale z taką można żyć.

Chociaż deszcz leje, burza huczy wokół nas,
A w górze szumi gniewnie bardzo ciemny las
My wciąż idziemy, by do celu swego dojść
I by w kręgu ognia siąść.

Hej rajdowa fajna wiara ...

Szlakiem Orkana przemierzamy wspólnie trakt,
A ptaki swym świergotem dają marszu takt.
Droga nas wiedzie poprzez lubomierski szlak
Nasz kierunek to ten Rajd.

Hej rajdowa fajna wiara ...

AL-78 - Czwarty obóz stały Szczepu w Słupiu nad jez. Wigry. Kadrę obozu stanowili: phm Bernadetta Skinderowicz - komendantka, hm Teresa Żelazny, pwd Bogdan Danek, Aleksandra Knapczyk, Bogusław Madej, org. Aleksander Jabłoński. Obóz otrzymał kategorię W. Trzeci obóz wędrowny Szczepu (17-26.06.) przebiegał szlakami Beskidu Żywieckiego, a jego kadrę stanowili: phm Stanisław Wach - komendant, Bożena Kapuścińska.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1978 / 1979

Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - hm Teresa Żelazny
z-ca szczepowej - phm Stanisław Wach
z-ca szczepowej - hm Tadeusz Żelazny
drużynowa kręgu instrukt. Watra - phm Bernadetta Skinderowicz
kwatermistrz - pwd Bogdan Danek
szef klubu fotograficznego - Bogusław Madej
magazynier - org. Aleksander Jabłoński
instruktor Szczepu - phm Krzysztof Sak
drużynowa 73 DH-k Limba - org. Aleksandra Knapczyk
drużynowa 73 DH-k Knieja - Dorota Sak
drużynowy 73 DH-y Harnasie - phm Stanisław Wach
drużynowy 73 DH-y Granit - Waldemar Gońka
drużynowa 73 KDZ Janosiki - phm Małgorzata Ziarko
drużynowa 73 KDZ Szarotki - Joanna Dziubalska
drużynowa 73 KDZ Orzeszki - Małgorzata Oramus
drużynowa 73 KDZ Wesoła Gromada - Lucyna Kudła
drużynowa 73 KDZ Leśne Skrzaty - Renata Makarewicz
drużynowy 73 KDZ - org. Piotr Bielak

W punktacji szczepów młodszoharcerskich Hufca w roku 1977/1978 Koliba poraz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce.

październik - W XX Jesiennym Złazie Hufca Szczep w punktacji ogólnej zajął pierwsze miejsce zdobywając również puchar przechodni komendanta Hufca za zdobycie pierwszego miejsca w Harcerskim Biegu Terenowym (skład patrolu: R.Oracz, K.Klinowski, P.Lechowicz, M.Rosner, A.Cieszkowski, A.Sadowski).

10.12. - Z inicjatywy phm Stanisława Wacha drużyna Harnasie zorganizowałaI Halowe Mistrzostwa Hufca harcerzy młodszych w piłce nożnej. W mistrzostwach startowało 9 zespołów, a wygrała drużyna Wodniaków - drużyna Koliby zajęła drugie miejsce. W organizacji mistrzostw uczestniczyła drużyna harcerek Limba.

grudzień - W IX Mistrzostwach Hufca w siatkówce Koliba zajęła trzecie miejsce.

AZ-79 - Czwarte zimowisko Szczepu w Małem Cichem (22.01.- 2.02.), w którym uczestniczyło 37 harcerek i harcerzy oraz 11 zuchów prowadzili: hm Teresa Żelazny - komendantka, phm Stanisław Wach, hm Tadeusz Żelazny, Bogusław Madej, Joanna Dziubalska, pwd Barbara Bruzda. W NAZ, którą w Szczepie organizowała org. Aleksandra Knapczyk zastęp Sopelki z Koliby zajął pierwsze miejsce w Hufcu zwyciężając również w konkursie proporczyków.

15 i 17.03. - W Festiwalu Artystycznym Hufca uczestniczyło 7 drużyn z Koliby. Jako jedyny szczep w Hufcu Koliba została wyróżniona za bardzo dobre przygotowanie do Festiwalu. 73PgDH-k Limba zdobyła pierwsze miejsce za montaż i pierwsze miejsce w konkursie zes-połów wokalnych. Dagmara Czernek zajęła drugie miejsce w konkursie solistów. Wśród drużyn zuchowych wyróżnienia uzyskały drużyny Szarotki, Janosiki i Leone Skrzaty.

18.03. - W XXIII Mistrzostwach Hufca w tenisie stołowym indywidualnie Bartek Różanowski był trzeci, a Darek Iciek czwarty. Drużynowo Koliba zajęła drugie miejsce.

23.04. - Zuchy, harcerki i harcerze Szczepu wzięli udział w organizowanym przez Komendę Hufca publicznym występie Dzieciom uśmiech - światu pokój w hali Korony.

2-3.06. - W XI Górskim Rajdzie Hufca, który kończył się w Kojszówce nad Skawą uczestniczyła 25-osobowa reprezentacja Szczepu. W punktacji ogólnej Rajdu Koliba zajęła pierwsze miejsce zwyciężając również w Harcerskim Biegu Patrolowym i zdobywając przechodni puchar Komendanta Hufca. W konkursie na totem rajdowy zajęliśmy drugie miejsce i uzyskaliśmy jedno z dwóch wyróżnień za udział w ognisku.

W czasie wizytacji Szczep otrzymał kat.A (wizytowanych było 7 drużyn i wszystkie uzyskały kat.A).

AL-79 - Piąty obóz stały Szczepu (28.06.-20.07.) zlokalizowany był w Głodowie w woj. konińskim. Kadrę obozu stanowili: hm Stanisław Wach - komendant, phm Bogdan Danek, org. Aleksandra Knapczyk, Dorota Felu, org. Waldemar Gońka, org. Aleksander Jabłoński. W obozie uczestniczyło 59 harcerek i harcerzy. Obóz otrzymał kat.W. Czwarty obóz wędrowny (22.07.-31.07.) przebiegał szlakami Bieszczadów, a jego kadrę stanowili hm Teresa Żelazny - komendantka i hm Tadeusz Żelazny. W obozie uczestniczyło 17 harcerek i harcerzy. W NAL nasz zastęp Granit zajął drugie miejsce, a zastęp Górale trzecie miejsce w punktacji Hufca.

Tytuły Mistrzowskich Drużyn Zuchowych uzyskały: Janosiki, Orzeszki, Skierki i Szarotki.Tytuły Drużyn Sztandarowych zdobyły: 73PgDH-k Limba i 73PgDH-y Harnasie.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1979 / 1980

W punktacji szczepów młodszoharcerskich Hufca za rok 1978/1979 po raz trzeci z rzędu Koliba zajęła pierwsze miejsce.

W Szczepie działało 6 drużyn harcerskich i 8 drużyn zuchowych, a kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - hm Teresa Żelazny
z-ca szczepowej - hm Tadeusz Żelazny
z-ca szczepowej - phm Krzysztof Sak
kwatermistrz - phm Bogdan Danek
szef klubu fotograficznego - org. Bogusław Madej
instruktorka Szczepu - phm Małgorzata Ziarko
drużynowy kręgu instruktorskiego Watra - phm Krzysztof Sak
drużynowa 73 KDZ Szarotki - Renata Makarewicz
drużynowa 73 KDZ Janosiki - Anna Skrzypulec
drużynowy 73 KDZ Wawelskie Smoki - pwd Piotr Bielak
drużynowa 73 KDZ Gwieźdisty Rój - Małgorzata Oramus
drużynowa 73 KDZ Orzeszki - Agnieszka Stolarska
drużynowa 73 KDZ Wesoła Gromada - Jolanta Koza
drużynowa 73 DZ Krokusy - org. Dorota Sak
drużynowa 73 KDZ - Maria Kowalska
drużynowa 73 DH-k Limba - pwd Aleksandra Knapczyk
drużynowa 73 DH-k Knieja - org. Dorota Feluś
drużynowa 73 DH-k Jod3y - phm Bernadetta Skinderowicz
drużynowy 73 DH-y Harnasie - hm Stanisław Wach
drużynowy 73 DH-y Granit - org. Waldemar Gońka
drużynowy 73 DH-y Smreki - org. Robert Kubala

październik - W punktacji ogólnej na XXI Jesiennym Złazie Hufca Koliba zajęła pierwsze miejsce.W HBT nasz patrol zajął trzecie miejsce. W biegu na orientację patrol naszego Kręgu Instruktorskiego zwyciężył reprezentacje szczepów starszych. Ponadto zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie piosenek i pierwsze miejsce w konkursie na deser złazowy.

grudzień - Szczep zorganizował i przeprowadził II Halowe Mistrzostwa Hufca w piłce nożnej harcerzy młodszych. Z 11 startujących drużyn najlepsza okazała się nasza drużyna Harnasie, najlepszym zawodnikiem został Piotr Lechowicz, a tytuł najlepszego strzelca wywalczył Artek Cieszkowski (obydwaj z Harnasi).

W grudniu 5 drużyn harcerskich Szczepu uczestniczyło w akcji zarobkowej, z której dochód przekazano następnie na konto Komitetu Odnowy Krakowa oraz Komitetu Budowy Jachtu Dar Młodzieży.

AZ-80 - Zimowisko dla 72 zuchów, harcerek i harcerzy było piątym w historii Szczepu, a zlokalizowane było w Kościelisku na stokach Pasma Gubałowskiego w okresie 22.01.-1.02. Kadra zimowiska to: hm Bernadetta Skinderowicz - komendantka, phm Małgorzata Ziarko, phm Krzysztof Sak.

26-29.03. - Przegląd Artystyczny Hufca: zuchy uzyskały wyróżnienia za piosenkę i teatrzyk (Gwiezdny Rój) oraz w konkursie młodych talentów (Krokusy, Weso3a Gromada). Drużyny harcerskie uzyskały: Jod3a - drugie miejsce w konkursie chórów, Limba trzecie miejsce za prezentacje wokalne. W Przeglądzie uczestniczyły wszystkie drużyny harcerskie działajęce w Szczepie oraz cztery drużyny zuchowe.

13.04. - W Mistrzostwach Hufca w tenisie stołowym drużynowo Koliba zajęła drugie miejsce. Indywidualnie B.Różanowski był trzeci, a J.Kwaśniewski czwarty.

W rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki przy płycie na Rynku Krakowskim odbyła się obietnica zuchowa.

30.04. - Na Wiosennym Przeglądzie Hufca ogłoszono, że Beata Ciuś została zastępową roku, a najlepszym szóstkowym był Mariusz Zagórski.

8-19.05. - W XVII Manewrach Techniczno-obronnych Piotr Lechowicz zajął pierwsze miejsce, a patrol Koliby (Piotr Lechowicz, Krzysztof Matlak, Bartek Różanowski) również zajął pierwsze miejsce.

W wyniku wizytacji Szczep uzyskał kategorię A. 8 wizytowanych drużyn uzyskało kat. A, a 4 drużyny kat. B.

23-25.05. - W XII Górskim Rajdzie Hufca po raz trzeci z rzędu w punktacji ogólnej rajdu Koliba zajęła pierwsze miejsce. W HBP patrol z 73 PgDH-k Limba zajął pierwsze miejsce. Trasy rajdu zbiegały się na biwaku w Piwnicznej.

AL-80 - Szósty obóz stały Szczepu zlokalizowany był nad jez. Muliczne w Wigierskim Parku Krajobrazowym (26.06.-24.07.). W obozie uczestniczyło 49 harcerek i harcerzy, a jego kadrę stanowili: hm Teresa Żelazny - komendantka, hm Tadeusz Żelazny, pwd Aleksandra Knapczyk, Bożena Kapuścińska, pwd Waldemar Gońka, org. Tomasz Moskal, pwd Aleksander Jabłoński. Obóz otrzymał kat. W. Pierwszy obóz zagraniczny Szczepu w Bułgarii nad Morzem Czarnym dla 24 harcerek i harcerzy zorganizowali i przeprowadzili: hm Stanisław Wach - komendant i phm Bogdan Danek.

Harnasie po raz trzeci zdobyły tytuł Drużyny Sztandarowej, Limba zdobyła ten tytuł po raz drugi, a drużyny Knieja i Jodła - po raz pierwszy.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1980 / 1981

W punktacji szczepów młodszoharcerskich Hufca za rok 1979/1980 Koliba po raz czwarty z rzędu zajęła pierwsze miejsce.

W Szczepie działało 8 drużyn zuchowych i 6 drużyn harcerskich. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - hm Teresa Żelazny
z-ca szczepowej - hm Stanisław Wach
kwatermistrz - phm Bogdan Danek
drużynowy kręgu instruktorskiego Watra - hm Tadeusz Żelazny
drużynowa 73 ŻDZ Szarotki - org. Anna Skrzypulec
drużynowy 73 MDZ Janosiki - phm Piotr Bielak
drużynowa 73 KDZ Wawelskie Smoki - hm Albina Knap
drużynowa 73 KDZ Gwieździsty Rój - org. Małgorzata Oramus
drużynowa 73 KDZ Orzeszki - Agnieszka Stolarska
drużynowa 73 KDZ Wesoła Gromada - Jolanta Koza
drużynowa 73 KDZ Krokusy - pwd Dorota Sak
drużynowa 73 KDZ Krasnoludki - Urszula Kopta
drużynowa 73 DH-k Limba - phm Aleksandra Knapczyk
drużynowa 73 DH-k Knieja - pwd Dorota Feluś
drużynowa 73 DH-k Jod3a - Małgorzata Kostecka
drużynowy 73 DH-y Harnasie - Robert Oracz
drużynowy 73 DH-y Granit - pwd Waldemar Gońka
drużynowy 73 DH-y Smreki - pwd Robert Kubala
instruktorka Szczepu - phm Małgorzata Ziarko
instruktor Szczepu - pwd Aleksander Jabłoński

25.09. - Krąg Instruktorski Watra otrzymał uprawnienia rejonu wyborczego i na zbiórce wyborczej delegatami na hufcową konferencję sprawozdawczo-wyborczą zostali: hm Teresa Żelazny, hm Tadeusz Żelazny, phm Aleksandra Knapczyk, phm Bogdan Danek, pwd Piotr Bielak, a w referacie harcerskim wybrano jako delegata hm Stanisława Wacha.

5.10. - W XXII Jesiennym Złazie Hufca w Zabierzowie w punktacji ogólnej Koliba zajęła drugie miejsce. Również drugie miejsce zajął nasz patrol w HBT.

październik - Jesienny biwak Szczepu w Zembrzycach, na biwaku stanęło 7 namiotów.

8.11. - Na VII Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej Hufca do Rady Hufca i delegatami na Chorągwianą Konferencję Sprawozdawczo-wyborczę wybrani zostali instruktorzy Koliby: hm Teresa Żelazny, hm Tadeusz Żelazny i hm Stanisław Wach, który został również wybrany do statutowej Komendy Hufca.

9.11. - Na Rynku Krakowskim pod pomnikiem Mickiewicza odbyło się przyrzeczenie harcerek z 73 PgDH-k Limba.

29.11. - W 49 rocznicę powstania 3 PgDH-y przy płycie poświęconej poległym Trójkarzom na Cmentarzu Podgórskim odbyło się przyrzeczenie harcerzy z 73 PgDH-y Harnasie.

7.12. - W jubileuszowych X Mistrzostwach Hufca w koszykówce reprezentacja Koliby zajęła w silnej konkurencji czwarte miejsce.

14.12. - Po raz trzeci Szczep zorganizował Halowe Mistrzostwa Hufca w piłce nożnej. Uczestniczyło 14 drużyn, a nasza drużyna zajęła trzecie miejsce. Najlepszym zawodnikiem wybrano Piotra Ciurusia, a najlepszym strzelcem został Marek Pietruszka.

W okresie jesiennym odbył się w Szczepie kurs zastępowych, który ukończyło 6 harcerek i harcerzy. Kurs prowadziła phm Aleksandra Knapczyk.

11.01. - Na VIII Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej Chorągwi szczepowa Koliby hm Teresa Żelazny wybrana została do Rady Chorągwi i delegatką na VII Zjazd ZHP.

AZ-81 - W akcji tej Szczep zorganizował dwa zimowiska:
* szóste zimowisko Szczepu odbyło się w Małem Cichem (20-30.01.).Uczestniczyło w nim 30 harcerek i harcerzy, a jego kadrę stanowili: hm Teresa Żelazny - komendantka, phm Piotr Bielak, pwd Waldemar Gońka.
*siódme zimowisko Szczepu dla harcerek starszych zlokalizowano w schronie turystycznym Krakowskiego Klubu Przowowników Turystyki Górskiej w Pewli Wielkiej. Uczestniczyło w nim 7 harcerek, a komendantką zimowiska była phm Aleksandra Knapczyk.

15-18.03. - W VII Zjeździe ZHP w Warszawie uczestniczyła hm Teresa Żelazny.

20-21.03. - W Przeglądzie Artystycznym Hufca uczestniczyły ze szczepu dwie drużyny harcerek i dwie drużyny zuchów. Wyróżnienie uzyskała 73 PgDH-k Limba.

30.04. - Na Wiosennym Przeglądzie Hufca podano do wiadomości, że Dagmara Czernek została najlepszą zastępową w Hufcu.

22-24.05. - XIII Górski Rajd Hufca z zakończeniem w Zembrzycach. W punktacji ogólnej oraz w HBP Koliba zajęła pierwsze miejsca.

AL-81 - Piąty górski obóz wędrowny Szczepu odbył się w Beskidzie Wyspowym i w Beskidzie Sądeckim (1.07.-12.07.). Kadrę obozu stanowili: pwd Waldemar Gońka - komendant, pwd Robert Kubala. Siódmy obóz stały Szczepu zlokalizowany był ponownie w Lipowej (3.08.-26.08.). Kadrę obozu stanowili: phm Aleksandra Knapczyk - komendantka, phm Bogdan Danek, org. Robert Oracz, phm Piotr Bielak, Stanisław Wesołowski. Obóz uzyskał kat.W.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1981 / 1982

W punktacji szczepów młodszoharcerskich Hufca za rok 1980/1981 po raz piąty z rzędu Koliba zajęła pierwsze miejsce.

W Szczepie działały 2 drużyny harcerskie i 4 drużyny zuchowe, a kadrę instruktorską stanowili:
szczepowa - hm Teresa Żelazny
z-ca szczepowej - hm Tadeusz Żelazny
kwatermistrz - phm Bogdan Danek
magazynier - Stanisław Wesołowski
drużynowa 73 DH-k Las - phm Aleksandra Knapczyk
przyboczna 73 DH-k Las - org.Małgorzata Kostecka
drużynowy 73 DH-y Harnasie - org.Robert Oracz
przyboczny 73 DH-y Harnasie - pwd Robert Kubala
przyboczny 73 DH-y Harnasie - org.Tomasz Moskal
drużynowa 73 DZ - Janina Awłas
drużynowa 73 DZ - Agata Sulik
drużynowa 73 DZ - Beata Ciuś
drużynowa 73 DZ - Beata Rafałowska
przyboczna 73 DZ - Dagmara Czernek
przyboczna 73 DZ - świetlana Bogdanowicz
przyboczna 73 DZ - Monika Sulik
instruktor Szczepu - hm Stanisław Wach
instruktor Szczepu - phm Piotr Bielak
instruktorka Szczepu - pwd Dorota Feluś
instruktorka Szczepu - pwd Dorota Sak
instruktor Szczepu - pwd Waldemar Gońka

18-20.09. - Zastęp 73 PgDH-k Limba (Dagmara Czernek, Agata Sulik, Świetlana Bogdanowicz, Maria Kijak, Beata Rafałowska, Dominika Janas, Danuta Kostecka) pod wodzą phm Oli Knapczyk uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa na krakowskich Błoniach. W ramach Zlotu 18.09. gościliśmy ponad 100 jego uczestników na kominku w harcówce Szczepu. 19.09. uczestniczyliśmy w niezapomnianym ognisku zlotowym na Skałach Twardowskiego. W sztabie Zlotu pracowała hm Teresa Żelazny.

18.10. - W punktacji ogólnej XXIII Jesiennego Złazu Hufca kończącego się w Mogilanach Koliba zajęła dopiero szóste miejsce. W HBT nasz patrol zajął drugie miejsce, również w konkursie historii harcerstwa zajęliśmy drugie miejsce.

23.10. - Reprezentacja Szczepu ze sztandarem uczestniczyła w uroczystości poświęconej twórcom harcerstwa Oldze i Andrzejowi Małkowskim oraz w odsłonięciu pomnika ku ich czci na nowym cmentarzu zakopiańskim.

28-29.11. - Szczep bierze udział w obchodach 50-lecia 3 PgDH-y - drużyny, której tradycje są bliskie Kolibie.

5.12. - Zastęp Jodła w XI Halowych Zawodach Harcerek wywalczył trzecie miejsce.

15.12. - W dwa dni po ogłoszeniu stanu wojennego w mieszkaniu p.Kosteckich 22 instruktorów i funkcyjnych Koliby ustala plan działania w zmienionych warunkach.

22.12. - W mieszkaniu T.T.Żelaznych odbył się opłatek kręgu instruktorskiego Szczepu.

Od grudnia zastępy z naszych drużyn brały udział w Pogotowiu Zimowym Harcerek i Harcerzy, ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez KIHAM. W ramach PZHiH zastępy uzyskały i Szczep wpłacił kwotę 6.276,60 na konto pomocy ofiarom powodzi w Polsce środkowej. Szefem PZHiH w Szczepie był org. Tomasz Moskal, a w Hufcu hm Tadeusz Żelazny.

20.02. - Szczep zorganizował IV Halowe Mistrzostwa Hufca w piłce nożnej harcerzy młodszych, a przeprowadził je po raz czwarty hm Stanisław Wach. W Mistrzostwach uczestniczyło 6 zespołów, a wygrała drużyna z Koliby. Najlepszym zawodnikiem został Piotr Ciuruś, a najskuteczniej strzelał Jacek Bulka.

7.03. - W XXIII Mistrzostwach Hufca w tenisie stołowym Piotr Ciuruś zajął indywidualnie drugie miejsce, a drużynowo reprezentacja Szczepu była trzecia.

12-15.03. - Ponieważ nie było oficjalnej akcji zimowej Szczep zorganizował akcję szkoleniową w formie minizimowiska. Była to ósme zimowisko Szczepu, a uczestniczyło w nim 40 harcerek i harcerzy. Kadrę zimowiska stanowili: hm Teresa Żelazny - komendantka, hm Wiesława Stojek (z Czarnej Trzynaski), hm Tadeusz Żelazny, phm Aleksandra Knapczyk. Były to cztery dni intensywnych harcerskich zajęć w pięknej, zimowej scenerii na Rusińskim Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej. Na akcji powstała śpiewanka:

Śpiewanka okolicznościowa
(na melodię "Jedzie wóz na przewóz")

Nie dali nam ferii, nie dali wakacji
Musimy się męczyć w szkoleniowej akcji.

Niech żyje morowa drużyna kursowa
Nie masz to jak z nami być.

A tutaj ćwiczymy, a tutaj szkolimy
Jak my z tą czeredą długo wydolimy.

Niech żyje morowa ....

Bo taka na przykład "Owistaków" gromada
Na terenoznastwie w coctailu zasiada.

Niech żyje morowa ....

"Limby" nasze małe tęgie głowy mają
Cokolwiek im powiesz - nie zapamiętają.

Niech żyje morowa ....

"Cisoknieja" - nazwa wielkością nas łudzi
Zebrało się ich trzy - każda pomarudzi.

Niech żyje morowa ....

Niebezpieczna "Jod3a" to zastęp morowy
Pójdziesz z nimi w teren ... i wrócisz bez głowy.

Niech żyje morowa ....

Tu zastęp zuchowy wszystkich dystansuje-
Przyjdziesz do drużyny - trzy zuchy zrachujesz.

Niech żyje morowa ....

Na szkolenie jadą, tęgich druhów grają,
W karty ćwiczą nieźle - nazwy wciąż nie mają.

Niech żyje morowa ....

Gdyby zuchy zawsze na kominkach były
To by teatrzyki kominki zdobiły.

Niech żyje morowa ....

Ogromna cierpliwość cechuje Marysię,
Lecz jej nie nadużyj ty z "Limby" urwisie.

Niech żyje morowa ....

Zastępowi chłopców to dzielne chłopaki
Gdyby jeszcze mieli temperament jaki.

Niech żyje morowa ....

O nas nie śpiewamy, przecież wszyscy wiecie,
Że to jest komenda najlepsza na świecie.

3-4.04. - Odbył się pierwszy od ok. 20 lat bieg na stopnie wędrowniczki i harcerza orlego. Organizatorem biegu był krakowski KIHAM. Stopień wędrowniczki zdobyła Teresa Żelazny, a stopień harcerza orlego - Tadeusz Żelazny.

kwiecień - W Przeglądzie Artystycznym Hufca Szczep reprezentuje tylko 73 PgDH-k Las.

30.04. - Na Wiosennym Przeglądzie Hufca pwd Tomasz Moskal i Mariusz Zagórski zostali wyróżnieni za działalność w Pogotowiu Zimowym Harcerek i Harcerzy.

3.05. - W 190 rocznicę Konstytucji 3 Maja w instruktorskim ognisku u dh dh Millanów uczestniczyło 8 instruktorów Koliby.

10-13.06. - Reprezentacja Szczepu uczestniczyła w XIV Górskim Rajdzie Hufca w Beskidzie Żywieckim z zakończeniem w Kojszówce nad Skawą. W punktacji ogólnej Koliba zajęła pierwsze miejsce, zwyciężając również w HBP.

AL-82 - Ósmy obóz stały Szczepu zlokalizowany był nad jez. Rudzieńskim w Tatarce (woj. zielonogórskie). W obozie uczestniczyło 50 harcerek i harcerzy, przy czym gościliśmy zastęp z 19 PgDH-k i zastęp z 15 PgDH-y. Kadrę obozu stanowili: hm Teresa Żelazny (Wędr.) - komendantka, pwd Robert Kubala, hm Tadeusz Żelazny (HO), phm Piotr Bielak, phm Aleksandra Knapczyk, pwd Waldemar Gońka, Stanisław Wesołowski. Szósty górski obóz wędrowny Szczepu (19-29.08.) przebiegał przez Spisz, Podtatrze i zahaczał o Tatry. W obozie uczestniczyło 18 harcerek i harcerzy,a kadrę obozu stanowili: hm Tadeusz Żelazny (HO) - komendant, hm Teresa Żelazny (Wędr.), phm Aleksandra Knapczyk.

1.08. - W ognisku w dniu 38 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego u dh dh Millanów uczestniczyło 8 instruktorów KOLIBY.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1982 / 1983

W Szczepie działały 2 drużyny zuchowe i 2 drużyny harcerskie oraz krąg instruktorski, a kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - hm Teresa Żelazny
z-ca szczepowej - hm Tadeusz Żelazny
z-czyni szczepowej - phm Aleksandra Knapczyk
przewodniczący komisji stopni - hm Tadeusz Żelazny
kwatermistrz - phm Bogdan Danek
magazynier - pwd Waldemar Gońka
drużynowa 73 ŻDZ Szarotki - Janina Awłas
drużynowy 73 MDZ Janosiki - phm Piotr Bielak
drużynowa 73 DH-k Las - Maria Kijak
drużynowy 73 DH-y Granit - pwd Robert Kubala
przyboczna 73 ŻDZ Szarotki - Monika Sulik
przyboczna 73 ŻDZ Szarotki - Agata Sulik
przyboczny 73 MDZ Janosiki - Paweł Janas
przyboczna 73 DH-k Las - Świetlana Bogdanowicz
instruktor - hm Stanisław Wach
instruktor - pwd Małgorzata Kostecka
instruktor - pwd Dorota Sak

12.09. - 13-osobowa reprezentacja Szczepu wzięła udział w X pielgrzymce kombatantów - byłych żołnierzy AK oraz harcerzy na Jasną Górę.

14.09. - Krakowski KIHAM podjął decyzję o rozwiązaniu się nie widząc możliwości dalszej działalności na rzecz odrodzenia harcerstwa. Przestał istnieć krąg, który wywarł duży wpływ na działalność Koliby.

24-26.09. - Dwóch instruktorów Koliby uczestniczyło w "Harcach ćwików" - ostatniej imprezie krakowskiego KIHAM. Waldek Gońka i Robert Kubala zaliczyli bieg na stopień ćwika.

25-26.09. - 12 harcerek i 12 harcerzy wyjechało na biwak Szczepu do Zembrzyc.

2.10. - W XXIV Jesiennym Złazie Hufca kończącym się w Rudawie Koliba zajęła pierwsze miejsce w punktacji ogólnej, a w HBT patrol Koliby zajął drugie miejsce.

14.10. - Witamy w Szczepie kolejną harcmistrzynię Aleksandrę Knapczyk, przewodniczkami mianowane zostały Janina Awłas i Maria Kijak.

28.10. - Ostatnim rozkazem krakowskiego KIHAM przyznano zdobyte stopnie harcerskie:
Harcerki Rzeczpospolitej - Teresa Żelazny
Harcerza Rzeczpospolitej - Tadeusz Żelazny.

1.11. - Na Cmentarzu Podgórskim przy płycie upamiętniającej poległych harcerzy 3 PgDH-y drużyny Koliby zaciągnęły warty honorowe. Odbył się również indywidualny bieg finalizujący zdobywanie stopnia tropicielki przez Aleksandrę Knapczyk.

9.11. - Po raz drugi w swojej historii Szczep miał własny okręg wyborczy przed konferencją sprawozdawczo - wyborczą Hufca. Mandaty delegatów na konferencję uzyskali:
hm Teresa Żelazny /HR/
hm Tadeusz Żelazny /HR/
hm Aleksandra Knapczyk /trop/
pwd Waldemar Gońka /ćwik/
Pełnomocnikiem Komendy Hufca był hm Grzegorz Fitta.
Druga część zbiórki wyborczej poświęcona była 64 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

20.11. - Odbyły się V mistrzostwa Hufca harcerzy młodszych w piłkę nożną. Podobnie jak wszystkie poprzednie były one zorganizowane i przeprowadzone przez Kolibę. Uczestniczyło 11 zespołów z 9 szczepów. Reprezentacja Szczepu zajęła trzecie miejsce, a najlepszym strzelcem (15 bramek) został Andrzej Jacimierski. Bufet zorganizowała 73 PgDH-k Las.Mistrzostwa przeprowadzili pwd Waldemar Gońka (szef mistrzostw) i hm Stanisław Wach.

13-14.11. - Krąg instruktorski Koliby (10 instruktorów) uczestniczyło w wycieczce w Gorce z noclegiem w schronie KKPTG na Faronówkach. 12-godzinny powrót był niezamierzonym "mocnym" akcentem wycieczki.

29.11. - W zbiórce z okazji święta Szczepu uczestniczyli zaproszeni byli instruktorzy i harcerze Szczepu. Powołali oni Krąg Sympatyków KOLIBY, a przewodniczącym wybrany został pwd Jacek Giza (krąg nie podjął jednak działalności).

4.12. - 5 instruktorów Koliby uczestniczyło w VIII konferencji sprawozdawczo-wyborczej Hufca, a czworo weszło do Rady Hufca (hm Aleksandra Knapczyk, hm Stanisław Wach, hm Tadeusz Żelazny i hm Teresa Żelazny). Ponadto hm Teresa Żelazny wybrana została na funkcję z-cy komendanta Hufca d/s programowych. Hm Tadeusz Żelazny wyróżniony został złotą odznaką "Za pracę społeczną dla miasta Krakowa".

Jesienny kurs drużynowych w Komendzie Hufca prowadziła hm Aleksandra Knapczyk. W kadrze kursuuczestniczyli również inni instruktorzy Koliby, a uczestniczkami kursu były: Monika Sulik na kursie drużynowych zuchowych i Świetlana Bogdanowicz na kursie drużynowych harcerskich.

15.01. - W kaplicy akademickiej kościoła o.o. Redemptorystów odbył się opłatek Szczepu z udziałem zaproszonych rodziców.

AZ - 83 - W ramach AZ Szczep zorganizował zimowisko w Ochotnicy Górnej - Jamne. W zimowisku uczestniczyły 34 osoby, w tym zastęp instruktorski i zastęp harcerzy z "Zielonej Gromady". Kadrę zimowiska stanowili: hm Teresa Żelazny /HR/ - komendantka oraz hm Aleksandra Knapczyk /trop/, pwd Robert Kubala /ćwik/, pwd Waldemar Gońka /ćwik/. Na zimowisku przyrzeczenie harcerskie złożyli Bernadetta Żołnierek i Krzysztof Nowicki.

18.02. - Z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbyła się zbiórka Szczepu.

12.03. - Sześcioosobowa reprezentacja Szczepu uczestniczy w kolejnych mistrzostwach Hufca w tenisie stołowym. Tylko Maciek Gój przebrnął przez pierwszą rundę, odpadając jednak w drugiej.

W przeglądzie artystycznym Hufca uczestniczyły 73 ŻDZ Szarotki i 73 DH-k Las. Drużyna Szarotki uzyskała wyróżnienie.

W turnieju zastępów w Tyńcu 3-osobowy patrol drużyny Las i 5-osobowy patrol z zastępu "Świstaki" z drużyny Granit. We wzmaganiach na pięknych skałkach tynieckich pośród sasanek patrol harcerzy zajął czwarte, a patrol harcerek piąte miejsce.

Zmiany organizacyjne w Szczepie:
* 73 ŻDZ Szarotki prowadzą Monika Sulik i Agata Sulik,
* ze składu 73 DH-y Granit działa kadrowy zastęp Świstaki prowadzony przez hm Tadeusza Żelaznego,
* z braku drużynowego (phm Piotr Bielak powołany został do służby w O.C.) zaprzestała działalności 73 MDZ Janosiki.

29.04. - W wiosennym przeglądzie Hufca uczestniczyła 48-osobowa reprezentacja Koliby.
hm Stanisław Wach odznaczony został krzyżem "Za zasługi dla ZHP"
hm Aleksandrę Knapczyk wyróżniono odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Kraków- Podgórze.

7.05. - W Radziszowie w II zawodach na orientację Hufca Koliba reprezentowana była przez dwa patrole z zastępu "Świstaki". W silnej konkurencji 20 startujących patroli jeden z patroli Koliby /dowódca Tomek Kubala/ zajął drugie miejsce, a drugi /dowódca Maciek Gój/ był dziewiąty.

10-12.06. - W XV Górskim Rajdzie Hufca 14-osobowa reprezentacja Koliby uzyskała duży sukces zwyciężając w punktacji ogólnej rajdu po raz piąty z rzędu. Patrol Koliby zajął również pierwsze miejsce w Harcerskim Biegu Patrolowym.

W okresie maj - czerwiec odbył się w Szczepie kurs zastępowych, ktorego komendantką była hm Aleksandra Knapczyk. Zajęcia na kursie prowadziło 5 instruktorów Koliby. Patenty zastępowego uzyskali: Krzysztof Roman, Tomasz Kubala i Krzysztof Nowicki.

5.06. - Na Skałkach Twardowskiego spotkały się drużyny z Podgórza zdobywające "Białą Sprawność". Był to sprawdzian nabycia umiejętności przygotowujących do pełnienia służby harcerskiej w czasie wizyty Ojca Świętego. W KOLIBIE "Białą Sprawność" zdobyło 21 har- cerek i harcerzy.

14.06. - W ramach harcerskiej służby w pracach przygotowawczych do wizyty Papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach uczestniczyło 17 harcerek i harcerzy z Koliby.

17-19.06. - Kilka tysięcy harcerzy z całej Polski (w tym 15-osobowa reprezentacja Koliby) biwakowało na tyłach jasnogórskiego klasztoru, pełniło służbę sanitarną i porządkową oraz uczestniczyło w spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą polską.

22.06. - W czasie wizyty Ojca Świętego na krakowskich Błoniach patrole z Koliby pełniły służbę sanitarną.

AL-83 - Tym razem Koliba ma tylko podobóz na obozie referatu harcerskiego Komendy Hufca w Lipnicy Wielkiej. Komendantką podobozu była hm Teresa Żelazny, a w kadrze zgrupowania byli hm Aleksandra Knapczyk i pwd Robert Kubala.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1983 / 1984

W Szczepie działają 2 drużyny harcerskie i 3 drużyny zuchowe, a kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - hm Teresa Żelazny /HR/
z-ca szczepowej - hm Tadeusz Żelazny/HR/
drużynowa 73 PgDH-k Las - Świetlana Bogdanowicz /trop/
przyboczna 73 PgDH-k Las - pwd Maria Kijak /trop/
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Tadeusz Żelazny /HR/
przyboczny 73 PgDH-y Granit - pwd Robert Kubala /ćwik/
przyboczny 73 PgDH-y Granit - pwd Tomasz Moskal
drużynowa 73 ŻDZ Szarotki - Dominika Janas /trop/
przyboczna 73 ŻDZ Szarotki - Aleksandra Awłas /trop/
drużynowy 73 MDZ Janosiki - phm Piotr Bielak
przyboczny 73 MDZ Janosiki - Paweł Janas
drużynowa 73 KDZ - pwd Dorota Sak /trop/
przyboczna 73 KDZ - Monika Chudzicka
instruktorka Szczepu - hm Aleksandra /trop/
instruktor Szczepu - hm Stanisław Wach
instruktor Szczepu - phm Bogdan Danek
instruktor Szczepu - pwd Waldemar Gońka /ćwik/

1-2.10. - Odbył się tradycyjny, bo już trzeci jesienny (i tym razem mroźny) biwak Szczepu, a uczestniczyło w nim 18 harcerek i harcerzy, których 2.10. odwiedziło dodatkowo 46 zuchów harcerzy i "cywilów".

8.10. - Na XXV Jesiennym Złazie Hufca w konkurencji 23 reprezentacji szczepów i drużyn Koliba zajęła trzecie miejsce w punktacji ogólnej, a także trzecie miejsce w koronnej konkurencji Złazu czyli w Harcerskim Biegu Terenowym. Ponieważ był to złaz jubileuszowy, a równocześnie dziewiąty złaz z udziałem Koliby, toteż wymyśliliśmy okolicznościową fraszkę :
"Ach te Złazy, ach te Złazy,
Byliśmy już dziewięć razy,
A gdy znowu będzie Złaz
Przyjdziemy dziesiąty raz."

29.11. - W Święto Szczepu i dziewiątą rocznicę powstania Koliby spotkały się na zbiórce wszystkie drużyny działające w Szczepie.

3.12. - Szczep zorganizował VI Mistrzostwa Hufca w piłce nożnej harcerzy młodszych. Szefem mistrzostw był hm Stanisław Wach. Nasza reprezentacja przegrała już pierwszy mecz i słaba to pociecha, że z późniejszym mistrzem, którym była reprezentacja Szczepu Wróblowskiego.

AZ-84 - W okresie 30.01.-9.02. odbyło się zimowisko Szczepu w Ochotnicy Górnej-Jamnem. Uczestniczyło w nim 11 zuchów, zastęp harcerzy oraz zastęp instruktorów i funkcyjnych Koliby, a także zastęp harcerek i zastęp harcerzy z Zielonej Gromady. Kadrę zimowiska stanowili: hm Teresa Żelazny HR - komendantka, hm Tadeusz Żelazny HR, pwd Ewa Millan/trop./ (szczepowa Zielonej Gromady), pwd Barbara Ochmańska. Zimowisko nosiło nazwę Wawer.

22.02. - W Dniu Myśli Braterskiej w harcówce Koliby odbyła się zbiórka, w której uczestniczyli instruktorzy kręgu drużynowych harcerskich Hufca oraz drużyny ze szczepów: Kraka, Grodzisko, Zielona Gromada i Koliba. Zbiórkę prowadziła pwd Ewa Millan /trop/.

31.03. - Dwie drużyny z Koliby uczestniczyły w Artystycznym Przeglądzie Hufca. Montaż o Szarych Szeregach w wykonaniu 73 PgDH-y Granit nie znalazł uznania w oczach jury, lepiej powiodło się 73 ŻDZ Szarotki, która zakwalifikowała się do przeglądu finałowego.

Wizytację Szczepu przeprowadzili: komendant Hufca hm Piotr Koczanowski oraz hm Urszula Kryszałowicz - zwizytowane zostały trzy drużyny uzyskując następujące oceny:
73 MDZ Janosiki - kat. A
73 PgDH-y Granit - kat. A
73 ŻDZ Szarotki - kat. B.

28.04. - W wiosennym przeglądzie Hufca na stadionie "Korony" uczestniczyło 43 zuchów, harcerek i harcerzy Koliby.

25-27.05. - W zlocie na Polanie Rogoźniczańskiej, który odbywał się w ramach "ruchowej" sprawności AO-84 (poświęconej Andrzejowi i Oldze Małkowskim) uczestniczył zastęp z 73 PgDH-y Granit.

1-3.06. - Na XVI Górskim Rajdzie Hufca z zakończeniem w Jeleśni Kolibę reprezentowała 73 PgDH-y Granit. Po raz szósty z rzędu KOLIBA zwyciężyła w punktacji ogólnej Rajdu, a w HBP patrol z Koliby również zajął pierwsze miejsce.

18.08. - Reprezentacja Koliby uczestniczyła w uroczystościach patriotyczno-religijnych w 40 rocznicę walk 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Uroczystości odbywały się w Szczawie, a udział w nich harcerzy z całej Polski organizował Ruch Harcerski.

AL-84 - W okresie 30.07.-22.08. Szczep zorganizował kolonię zuchową w Potoku. Kadrę kolonii stanowili: pwd Janina Awłas - komendantka, hm Stanisław Wach, phm Piotr Bielak, Dominika Janas. W wyniku wizytacji chorągwianego zespołu wizytacyjnego kolonia uzyskała kat. W.

Ponieważ Szczep nie organizował obozu stałego 8-osobowy zastęp Świstaki z 73 PgDH-y Granit uczestniczył w obozie Szczepu Słowiki w Jasionce k/ Gładyszowa.

24.08.-2.09. na szlakach Gorców i Pienin odbył się górski obóz wędrowny. Kadrę obozu stanowili: pwd Robert Kubala /ćwik/ - komendant, pwd Tomasz Moskal.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1984 / 1985

W Szczepie działają 2 drużyny harcerskie i 3 drużyny zuchowe, a kadrę Szczepu stanowią:
szczepowahm - Teresa Żelazny /HR/
kwatermistrz - pwd Robert Kubala /ćwik/
magazynier - pwd Tomasz Moskal
drużynowa 73 PgDH-k Las - pwd Janina Awłas /trop./
przyboczna 73 PgDH-k Las - pwd Maria Kijak /trop./
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Tadeusz Żelazny /HR/
przyboczny 73 PgDH-y Granit - Tomasz Sekunda /ćwik/
drużynowa 73 ŻDZ Szarotki - Dominika Janas /trop./
drużynowy 73 MDZ Janosiki - phm Piotr Bielak
drużynowa 73 KDZ Krokusy - pwd Dorota Sak /trop./

We wrześniu szczepowa hm Teresa Żelazny HR uczestniczyła w harcerskiej pielgrzymce do Rzymu i uczestniczyła w harcerskim ognisku z udziałem Ojca Świętego w Castel Gandolfo.

9.09. - W roku 40-lecia akcji "Burza" reprezentacja Szczepu z 73 PgDH-y Granit uczestniczyła w pielgrzymce żołnierzy AK na Jasną Górę.

29.09.- Szczep uczestniczy w chorągwianej inauguracji roku harcerskiego w Rynku Głównym. Wieczorem na Skałkach Twardowskiego uczestniczyliśmy w ognisku harcerskim z udziałem uczestników Powstania Warszawskiego.

6.10. - W Tyńcu odbył się XXVI Jesienny Złaz Hufca. W punktacji ogólnej złazu Koliba zajęła drugie miejsce, w HBT nasz patrol zajął szóste miejsce.

1.11. - Tradycyjnie zaciągnęliśmy warty honorowe na Cmentarzu Podgórskim przy płycie poświęconej "Trójkarzom" poległym w czasie II wojny światowej, a także przy grobie niedawno zmarłego druha phm Stanisława Strusia z 3 PgDH-y.

24.11. - W konferencji sprawozdawczo-wyborczej Hufca uczestniczyli z Koliby jako delegaci: pwd Janina Awłas, phm Piotr Bielak, pwd Dorota Sak, hm Tadeusz Żelazny i hm Teresa Żelazny oraz hm Stanisław Wach jako członek ustępującej Rady Hufca. Do nowej Rady Hufca wybrano hm Teresę Żelazny i hm Tadeusza Żelaznego, a członkiem Komisji Rewizyjnej wybrany został hm Stanisław Wach. Delegatami na konferencję chorągwianą zostali hm Teresa Żelazny i hm Tadeusz Żelazny.

28-29.11. - Bez pompy i parady obchodziliśmy 10-lecie istnienia Koliby.

11.01. - W kaplicy akademickiej kościoła oo Redemptorystów na drugim opłatku w historii Szczepu spotkały się zuchy, harcerki i harcerze Koliby oraz rodzice.

13.01. - Odbyła się IX konferencja sprawozdawczo-wyborcza Chorągwi. Jako delegaci uczestniczyli w niej hm Teresa Żelazny oraz hm Tadeusz Żelazny, który został wybrany delegatem na VIII Zjazd ZHP.

15.01. - Druh Stanisław Broniewski "Orsza" Naczelnik Szarych Szeregów, dowódca akcji pod Arsenałem, największy autorytet harcerski wpisał do kroniki Koliby:
Drogim Druhnom i Drogim Druhom ze Szczepu "Koliba" - z ogromną, gorącą prośbą:
Czuwajcie!

19.01. - Odbyła się w Szczepie choinka zuchowa. Na imprezie choinkowej bawiła się 73 MDZ Janosiki, a także kilka zuchów z 73 ŻDZ Szarotki.

AZ-85 - W okresie 26.01.-2.02. wyjechaliśmy na iście puszczańskie zimowisko do Sidziny Wielkiej Polany. Kadrę zimowiska stanowili: hm Tadeusz Żelazny HR - komendant i Tomasz Sekunda /wyw./.

22.02. - W Dniu Myśli Braterskiej gościliśmy w harcówce Koliby zaprzyjaźnione drużyny i instruktorów.

2.03. - Na XXVIII mistrzostwa Hufca w tenisie stołowym Kolibę reprezentowała 73 PgDH-y Granit, która wystawiła reprezentację harcerzy młodszych i harcerzy starszych. Harcerze starsi walczyli bez powodzenia, natomiast harcerze młodsi drużynowo zajęli pierwsze miejsce, a indywidualnie Mariusz Zagórski i Krzysztof Prochwicz zajęli trzecie miejsce.

23-24.03. - Reprezentacja Szczepu uczestniczyła w XV rajdzie "Akcja Arsenał" w jej 42 rocznicę. Instruktorzy uczestniczyli 23.03. w kominku z udziałem dowódcy akcji pod Arsenałem druha Stanisława Broniewskiego "Orszy", który wygłosił gawędę.

28-31.03. - W VIII Zjeździe ZHP uczestniczył jako delegat drużynowy 73 PgDH-y Granit hm Tadeusz Żelazny HR. Zjazd zahamował proces odnowy w ZHP.

26.04. - Reprezentacja Szczepu ze sztandarem uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu komendanta krakowskich Szarych Szeregów, dwukrotnego komendanta krakowskiej Chorągwi ZHP hm Eugeniusza Fika.

27.04. - Zastęp "Świstaki" z 73 PgDH-y Granit reprezentował (bez specjalnego powodzenia) Kolibę w turnieju zastępów Hufca w Tyńcu.

30.04. - Koliba uczestniczyła tradycyjnym wiosennym przeglądzie Hufca, który odbył się w zimowych warunkach.

10.05. - Na uroczystościach z okazji 40 rocznicy zakończenia II wojny światowej Szczep reprezentowała 73 PgDH-k Las.

18.05. - 4 patrole reprezentowały Kolibę w IV (deszczowych) zawodach na orientację.

31.05.-2.06. - Na Skałkach Twardowskiego odbyło się Podgórskie Jamboree - zlot harcerstwa podgórskiego. W punktacji ogólnej Jamboree zastęp "Limba" z 73 PgDH-k Las zajął drugie miejsce, a zastęp "Rysie" z 73 PgDH-y Granit był trzeci.

15-16.06. - Na XVII Górskim Rajdzie Hufca (który odbył się w deszczowych warunkach) z zakończeniem w Wilkowicach Kolibę reprezentowała 73 PgDH-y Las. Nie odbyły się konkurencje rajdowe i w związku z tym nie przeprowadzono punktacji.

AZ-85 - W okresie 1-28.08. Szczep zorganizował obóz stały z kolonią zuchową pod namiotami w Śmiardowie Złotowskim. W obozie oprócz zuchów, harcerek i harcerzy z Koliby uczestniczyły 3 zastępy ze Szczepu Zielona Gromada. Kadrę obozu stanowili: hm Tadeusz Żelazny HR - komendant, pwd Janina Awłas /pion./, hm Maria Majka, hm Zenon Majka, pwd Robert Kubala /ćwik/, phm Piotr Bielak, Dominika Janas. Obóz uzyskał kat. "W" uzyskując 194 pkty na 200 możliwych. W trakcie obozu reprezentacja Szczepu pod wodzą Tomasza Sekundy wyjechała, aby ze sztandarem uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu druha Wojciecha Beliczyńskiego - byłego hufcowego podgórskiego Hufca.

27.07.-17.08. - Szcepowa Koliby hm Teresa Żelazny HR reprezentowała krajowy Ruch Harcerski w Clumber Park (Anglia) na zlocie ZHP poza granicami kraju.

31.08. - W mieszkaniu T.T. Żelaznych odbył się kominek instruktorski kręgu Watra, na którym gościliśmy Krystynę Małkowską-Żabę - wnuczkę Olgi i Andrzeja Małkowskich, instruktorkę ZHP w Wielkiej Brytanii - i jej męża Stefana Żabę, również instruktora harcerskiego.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1985 / 1986

Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - hm Teresa Żelazny /HR/
z-ca szczepowej, drużynowy KI Watra - hm Tadeusz Żelazny /HR/
kwatermistrz - pwd Robert Kubala /ćwik/
drużynowa 73 PgDH-k Las - pwd Janina Awłas /pion./
drużynowy 73 PgDH-y Granit - Tomasz Sekunda /ćwik/
drużynowy 73 MDZ Janosiki - phm Piotr Bielak /ćwik/
drużynowa 73 ŻDZ Szarotki - Dominika Janas /pion./
drużynowa 73 KDZ - Aleksandra Awłas /trop./
instruktor - hm Maria Majka
instruktor - hm Zenon Majka
instruktor - hm Stanisław Wach
instruktor - pwd Maria Kijak /trop./
instruktor - pwd Waldemar Gońka /ćwik/

20-22.09. - KI Watra odbył wycieczkę w Gorce z bazą wypadową w ośrodku Naftobudowy w Porębie Wielkiej.

28.09. - Koliba w 56-osobowym składzie uczestniczyła (w deszczowej atmosferze) w chorągwianej inauguracji roku harcerskiego.

5.10. - Na XXVII Jesiennym Złazie Hufca z zakończeniem w Krzyszkowicach Koliba zajęła czwarte miejsce w punktacji ogólnej uzyskując równocześnie wyróżnienia w kon- kursach na bukiet jesieni i na figurę akrobatyczną.

1.11. - Drużyny harcerskie Koliby zorganizowały warty na Cmentarzu Podgórskim przy płycie poświęconej poległym harcerzom 3 PgDH-y.

29.11. - W zbiórce Szczepu z okazji 11 rocznicy powstania Koliby oprócz zuchów, harcerek i harcerzy uczestniczyli byli instruktorzy.

7.12. - Szczep był organizatorem VIII mistrzostw Hufca w piłce nożnej harcerzy młodszych. Szefem mistrzostw był hm Stanisław Wach, a głównym sędzią hm Zenon Majka. W zawodach uczestniczyło 12 zespołów, a reprezentująca Kolibę drużyna z 73 PgDH-y Granit odpadła przegrywając już pierwszy mecz. 73 PgDH-k Las prowadziła (jako akcję zarobkową) niezły, ale niedochodowy bufet.

W październiku trwał poważny remont harcówki, który doprowadził do uzyskania prawdziwie harcerskiego wystroju.

25.01. - W ramach współpracy ze SP nr 26 Szczep był organizatorem zabaw karnawałowych dla różnych grup wiekowych o zróżnicowanym programie.

AZ-86 - W okresie 1-11.02. w Krościenku w słonecznej i mroźnej aurze odbyło się zimowisko Koliby z udziałem 9 zuchów oraz 31 harcerek i harcerzy. Kadrę zimowiska stanowili: hm Teresa Żelazny HR - komendantka, hm Tadeusz Żelazny HR, pwd Maria Kijak /pion./, pwd Robert Kubala /ćwik/, phm Piotr Bielak /ćwik/, pwd Dominika Janas /pion./, pwd Tomasz Moskal,Aleksandra Awłas /trop./,Tomasz Sekunda /ćwik/ i gościnnie pwd Janina Awłas /pion./

21.02. - W zbiórce z okazji Dnia Myśli Braterskiej uczestniczyły obok drużyn Koliby zaproszone drużyny.

W marcu Szczep wizytował hm Janusz Kąkol. Szczep uzyskał kat. "A", a drużyny uzyskały następujące oceny:
73 ŻDZ Szarotki - kat. "A"
73 MDZ Janosiki - kat. "A"
73 PgDH-k Las - kat. "B"
73 PgDH-y Granit - kat. "B"

W kwietniu odbył się przegląd artystyczny Hufca, w którym Kolibę reprezentowały dwie drużyny zuchowe. 73 ŻDZ Szarotki uzyskała wyróżnienie za przedstawienie teatrzyku zuchowego "O smoku wawelskim" , 73 MDZ Janosiki uzyskała wyróżnienie za przedstawienie teatrzyku zuchowego "O szewczyku Dratewce".

30.04. - Jak co roku Koliba uczestniczyła w wiosennym przeglądzie Hufca - na stadionie "Korony". "Kolibowe" akcenty na przeglądzie to wręczenie odznaki "Za zasługi dla Hufca ZHP Kraków - Podgórze" phm Piotrowi Bielakowi i wręczenie zielonej podkładki nowomia- nowanemu phm Robertowi Kubali.

23-25.05. - W XVIII Górskim Rajdzie Hufca (z zakończeniem w Łopusznej) uczestniczyła 15-osobowa reprezentacja Koliby. W punktacji ogólnej Rajdu Koliba zajęła pierwsze miejsce zdobywając puchar przechodni Komendanta Hufca (ten puchar po raz pierwszy, bo poprzedni zdobyliśmy na własność). W HBP patrol Koliby zajął drugie miejsce.

21.06. - W dorocznym spotkaniu na Wykusie - na miejscu kwatery Jana Piwnika "Ponurego" - KOLIBĘ reprezentowało dwoje instruktorów.

11.07. - Poczet ze sztandarem Koliby uczestniczył w ostatnim pożegnaniu druha Tadeusza Mitery "Dziadka" przedwojennego hufcowego podgórskiego Hufca, komendanta podgórskich Szarych Szeregów.

AL-86 - Szczep zorganizował zgrupowanie obozów harcerek i harcerzy oraz kolonię zuchową pod namiotami w Płaczewie koło Starogardu Gdańskiego. Komendantką zgrupowania była hm Teresa Żelazny HR, komendantką podobozu harcerek - phm Ewa Millan /pion./ ("Zielona Gromada"), komendantką kolonii zuchowej - pwd Dominika Janas, komendantem podobozu harcerzy - hm Piotr Bielak /ćwik/, ponadto kadrę stanowili: pwd Maria Kijak /pion./,phm Bogdan Danek, pwd Janina Awłas /pion./, pwd Tomasz Sekunda /ćwik/, pwd Tomasz Moskal, Aleksandra Awłas /trop./, Joanna Musiał, Piotr Szczepanek.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1986 / 1987

W Szczepie działają 2 drużyny harcerskie, 2 drużyny zuchowe i krąg instruktorski. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - pwd Maria Kijak /pion./
z-ca szczepowej - hm Teresa Żelazny /HR/
kwatermistrz - phm Robert Kubaka /ćwik/
drużynowa 73 PgDH-k Las - pwd Janina Awłas /pion./
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Piotr Bielak /ćwik/
przyboczny 73 PgDH-y Granit - pwd Tomasz Sekunda /ćwik/
drużynowa 73 ŻDZ Szarotki - Aleksandra Awłas /trop./
drużynowy 73 MDZ Janosiki - Piotr Szczepanek /wyw./
drużynowy KI Watra - hm Tadeusz Żelazny HR
instruktor - hm Stanisław Wach
instruktor - pwd Dominika Janas /pion./

12-14.09. - Reprezentacja Koliby uczestniczyła w XIV pielgrzymce byłych żołnierzy AK - a od kilku lat również harcerzy - na Jasną Górę.

20-21.09. - W zlocie 75-lecia harcerstwa krakowskiego uczestniczyli harcerze z 73 PgDh-y Granit.

4.10. - Na XXVIII Jesiennym Złazie Hufca z zakończeniem w Rajsku reprezentacja Koliby zajęła w punktacji ogólnej odległe (dziesiąte) miejsce nie wystawiając patrolu w koronnej konkurencji Złazu t.zn. w HBT.

1.11. - Honorowe warty w dniu Wszystkich Świętych harcerki Koliby pełniły wartę nie tylko tradycyjnie przy płycie poświęconej "Trójkarzom", ale również przy grobie ostatniego przedwojennego Naczelnika Harcerzy hm Zbigniewa Trylskiego oraz jego żony, wybitnej instruktorki harcerstwa podgórskiego hm Jadwigi Trylskiej.

22.11. - W konferencji sprawozdawczo-wyborczej Hufca z instruktorów Koliby uczestniczyli: pwd Janina Awłas, hm Piotr Bielak, pwd Maria Kijak, pwd Tomasz Sekunda, hm Stanisław Wach, hm Teresa Żelazny, hm Tadeusz Żelazny. Do Rady Hufca wybrano: pwd Janinę Awłas, pwd Marię Kijak, hm Teresę Żelazny. Z-cą przewodniczącego Komisji Instruktorskiej został hm Tadeusz Żelazny.

29.11. - W święto Szczepu w drużynach harcerskich przeprowadzono biegi końcowe na stopnie, odbyło się również przyrzeczenie harcerskie na Cmentarzu Podgórskim przy płycie poświęconej "Trójkarzom".

Harcerki 73 PgDH-k Las na zaproszenie zaprzyjaźnionej 59 ŁDH-k uczestniczyły w "próbie" wręczenia sztandaru, która została zablokowana przez łódzkie władze harcerskie.

8.01. - W kolejnym opłatku Szczepu obok rodziców uczestniczyli reprezentanci wszystkich drużyn działających w Szczepie - łącznie 44 osoby.

AZ-87 - Na zimowisko (7-14.02.) do Sidziny wyjechali harcerze z 73 PgDH-y Granit. Kadrę zimowiska stanowili: pwd Tomasz Sekunda /ćwik/, pwd Tomasz Moskal.

4-5.04. - 73 PgDH-y Granit była na wycieczce w Warszawie w okresie trwania Rajdu "Arsenał" nie biorąc jednak udziału w rajdzie.

22.02. - Koliba uczestniczyła w zbiórce podgórskich drużyn Ruchu Harcerskiego z okazji Dnia Myśli Braterskiej w "Kamieniołomie" (Parafia św. Józefa).

30.04. - Koliba uczestniczy w wiosennym przeglądzie Hufca na stadionie "Korony".

15-16.05. - Na XIX Górskim Rajdzie Hufca (z zakończeniem w Danielce) Kolibę reprezentowały drużyna Harcerek, drużyna harcerzy i krąg instruktorski.. Pogoda wymusiła jednak wcześniejsze zakończenie Rajdu, nie odbyła się programowa część Rajdu, nie było punktacji i nie mogliśmy bronić pucharu.

8-14.06. - Kolejna wizyta Ojca Świętego w Ojczyźnie i kolejna harcerska "Biała Służba" z udziałem Koliby:
* W Tarnowie było 9 harcerzy 73 PgDH-y Granit i 3 instruktorów,
* Szczep był reprezentowany 10.06. pod kościółkiem św. Idziego,
* W Gdańsku patrol instruktorek pełnił służbę sanitarną, a patrol instruktorów pełnił służbę porządkową w wyznaczonym sektorze,
* 14.06. w Warszawie na spotkaniu z Ojcem Świętym służbę pełniło 2 instruktorów Koliby.

AL-87 - We wspólnym obozie z "Zieloną Gromadą" uczestniczą 4 zastępy Koliby (po 2 zastępy z 73 PgDh-k Las i 73 PgDh-y Granit oraz zastęp starszoharcerski "Nocny Cień") i 2 zastępy 15 PgDH-k. Kadrę obozu stanowili: phm Ewa Millan /pion./ ("Zielona Gromada") - komendantka, pwd Tomasz Moskal, hm Stanisław Wach, pwd Aleksandra Awłas /trop./, pwd Tomasz Sekunda /ćwik/, org. Robert Oracz, Magdalena Mazuga.

Tymczasem nasza filia "amerykańska" w osobach pwd Doroty Sak i phm Krzysztofa Saka uczestniczy w obozie wędrownym polskich harcerzy w USA w Górach Skalistych.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1987 / 1988

W Szczepie działają dwie drużyny harcerskie, jedna drużyna zuchowa i krąg instruktorski. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - pwd Maria Kijak /pion./
kwatermistrz - hm Stanisław Wach
magazynier - Marek Prochwicz
drużynowa 73 PgDH-k Las - pwd Janina Awłas /pion./
przyboczna 73 PgDH-k Las - pwd Aleksandra Awłas /trop./
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Piotr Bielak /ćwik/
drużynowa 73 KDZ - pwd Dominika Janas /pion./
drużynowy KI Watra - hm Tadeusz Żelazny /HR/
instruktor - hm Teresa Żelazny /HR/
instruktor - pwd Waldemar Gońka /ćwik/
instruktor - pwd Tomasz Moskal

12-13.09. - W XV pielgrzymce żołnierzy Polski Walczącej i harcerzy na Jasną Górę Kolibę reprezentował zastęp starszoharcerski "Nocny Cień".

1.11. - Drużyny harcerskie Koliby pełniły warty na Cmentarzu Podgórskim przy płycie upamiętniającej poległych "Trójkarzy".

5.12. - Koliba po raz dziesiąty zorganizowała mistrzostwa Hufca w piłce nożnej harcerzy młodszych. Szefem mistrzostw był pwd Waldemar Gońka. Reprezentacja Szczepu (z 73 PgDH-y Granit) szybko odpadła z turnieju.

AZ-88 - W akcji zimowej uczestniczył tylko zastęp starszoharcerski, który w składzie 5-osobowym wyjechał na minizimowisko do Sidziny (30.01.-6.02.). Zimowiskiem dowodził pwd Tomasz Moskal.

19-21.02. - KI Watra wyjechał na "bardzo zimową" (bo po świeżym opadzie śniegu) wycieczkę z bazą w schronie KKPTG w Pewli Wielkiej. 20.02. z okazji zbliżającego się Dnia Myśli Braterskiej odbył się kominek instruktorski.

19.03. - W XXXI mistrzostwach Hufca w tenisie stołowym Kolibę reprezentowała (bez specjalnego powodzenia) 73 PgDH-y Granit.

29.04. - W wiosennym przeglądzie Hufca na stadionie "Korony" Koliba uczestniczyła w 40-osobowym składzie.

27-29.05. - Koliba uczestniczy w XX Górskim Rajdzie Hufca z zakończeniem w Łowczówku. Podtrzymaliśmy tradycję lat poprzednich zwyciężając w punktacji ogólnej Rajdu oraz w HBP (trzeba bezstronnie przyznać, że w słabej konkurencji). W roku 70-lecia odzyskania niepodległości Rajd odbywał się na terenie walk I Brygady Legionów.

10-12.06. - Nieliczny patrol Koliby uczestniczył w uroczystościach na Wykusie, związanych ze sprowadzeniem zwłok majora Jana Piwnika "Ponurego". Uroczystość była współorganizo- wana przez Ruch Harcerski.

AL-88 - Ponieważ Koliba nie organizowała obozu stałego 2 zastępy 73 PgDH-y Granit uczestniczyły w obozie zaprzyjaźnionego Szczepu Fioletowej Trójki w Płaczewie. Harcerki 73 PgDH-k Las pojechały na obóz wędrowny w Beskid Żywiecki i Gorce z bazami w schro- nach KKPTG w Pewli Wielkiej i na Faronówkach. Kadrę obozu stanowili: pwd Maria Kijak - komendantka i hm Tadeusz Żelazny.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1988 / 1989

W Szczepie działają dwie drużyny harcerskie, jedna drużyna zuchowa i krąg instruktorski. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - pwd Maria Kijak /pion./(do 25 listopada)
szczepowy - pwd Tomasz Moskal (od 25 listopada)
kwatermistrz - hm Stanisław Wach
drużynowa 73 PgDH-k Las - pwd Janina Awłas /pion./
przyboczna 73 PgDH-k Las - Agnieszka Bill
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Piotr Bielak /ćwik/
drużynowy KI Watra - hm Tadeusz Żelazny /HR/
instruktorka - hm Teresa Żelazny /HR/
instruktor - pwd Waldemar Gońka /ćwik/

9-11.09. - Zastępy z 73 PgDH-k Las i 73 PgDH-y Granit uczestniczyły w biwaku "ruchowych" drużyn podgórskich w Stanisławie Dolnym.

1.11. - Harcerskie drużyny Koliby zaciągnęły warty na Cmentarzu Podgórskim przy płycie poświęconej poległym Trójkarzom.

11.11. - Instruktorska reprezentacja Koliby uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych 5 PgDH-y i Szczepu Kraka.

12.11. - KI Watra zorganizował dla podgórskich drużyn "ruchowych" harcerski bieg "Szlakiem Niepodległości w 70 rocznicę jej odzyskania". Z Koliby uczestniczyły 2 patrole z 73 PgDH-k Las i 1 partol z 73 PgDH-y Granit.

25.11. - W "przyspieszonym" Święcie Szczepu uczestniczyli zaproszeni seniorzy Fioletowej Trójki, byli instruktorzy Koliby i "autorzy przyspieszenia" Bernadetta i Krzysztof Sakowie z naszej "amerykańskiej filii". Ci, którzy nie mogli być z nami na zbiórce (bombardier podcho- rąży phm Robert Kubala) jednoczyli się z nami myślą i serdecznym słowem pisanym.

26.11. - W XI konferencji sprawozdawczo-wyborczej Hufca uczestniczyło 3 instruktorów Koliby, z których jeden - hm Piotr Bielak - był delegatem (drugiego mandatu nie obsadziliśmy). Do Rady Hufca wybrany został hm Tadeusz Żelazny /HR/.

30.11. - Koliba uczestniczy (na zaproszenie zaprzyjaźnionego Szczepu Fioletowej Trójki) we wspólnej zbiórce z okazji wspólnego święta - rocznicy powstania 3 PgDH-y. Gospodarze wpisali nam do kroniki: "Dziękujemy Wam za przybycie, wspólną zabawę i grę, mamy nadzieję i ochotę na więcej! Dłoń z dłonią wiąż - niech to będzie hasło naszych dalszych, i oby częściej wspólnych, poczynań".

14.01. - KI Watra gościł na wspólnej zbiórce KI "Żagiew".

AZ-89 - Zastęp harcerek z 73 PgDH-k Las uczestniczył w zimowisku Hufca w Kołaczycach. W kadrze tego zimowiska byli: pwd Janina Awłas /pion./ i pwd Tomasz Moskal.

17.02. - W ramach zdobywania stopnia wędrowniczki pwd Janina Awłas zorganizowała i przeprowadziła w izbie kominkowej Hufca zbiórkę instruktorską z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

21.02. - A w Szczepie zbiórkę z okazji Dnia Myśli Braterskiej organizuje 73 PgDH-y Granit.

13.03. - Instruktorzy Koliby występują do rodziców harcerek, harcerzy i zuchów zapraszając ich na spotkanie w sprawie sytuacji w harcerstwie i kierunków odnowy harcerstwa. Również w środowisku podgórskim instruktorzy Koliby organizują spotkania na temat sytuacji w harcerstwie i w ZHP.

19.03. - Na konferencji instruktorskiej środowiska krakowskiego podjęta została decyzja o wznowieniu działalności Związku Harcerstwa Polskiego w oparciu o statut z 1936 roku. Wśród sygnatariuszy tego aktu było troje instruktorów z Podgórza: hm Ada Stefańska, hm Ryszard Stefański, hm Stanisław Millan. Konferencja przekształciła się w Zjazd Okręgu, uchwaliła deklarację programową i wybrała tymczasowe władze. W Zjeżdzie uczestniczyło 5 instruktorów KOLIBY: pwd Janina Awłas /wędr./ - została wybrana do Komitetu Odrodzenia ZHP, pwd Maria Kijak /pion./, pwd Tomasz Moskal, hm Tadeusz Żelazny HR (prowadzący od 1984 roku sekretariat Naczelnika Ruchu Harcerskiego),hm Teresa Żelazny HR (członek Rady "Szczepu" Krakowskiego Ruchu Harcerskiego) - została wybrana do Zarządu Okręgu.

Z okazji święta 3 Maja KI Watra zorganizował harcerski bieg po Krakowie dla środowiska podgórskiego.

26-28.05. - 73 PgDH-y Granit wyjechała na biwak do Zembrzyc. W trakcie biwaku przyrzeczenie harcerskie złożyli Robert Grala i Darek Nowak.

3-4.06. - 12-osobowa reprezentacja Koliby uczestniczyła w XXI Górskim Rajdzie Hufca z zakończeniem w Ustroniu.

W maju 73 PgDH-k Las wyjechała na wycieczkę do Mesznej, do zaprzyjaźnionej "ruchowej" drużyny.

AL-89 - 4-29.08. drużyny Koliby (po dwa zastępy harcerek i harcerzy) uczestniczyły w zgrupowaniu obozów "ruchowych" drużyn z Łodzi i Mesznej w Lubiewie. Obóz nazywał się "Rodowód przyjaźni". W kadrze obozu byli: phm Janina Awłas i hm Piotr Bielak. Piotr Szczepanek był dowódcą II plutonu harcerzy, a zastępowymi byli Michał Niemiec i Robert Grela. Maciek Paliwoda pełnił funkcję w kwatermistrzostwie zgrupowania.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1989 / 1990

W Szczepie działają dwie drużyny harcerskie. Kadrę Szczepu stanowią:
szczepowy - pwd Tomasz Moskal
kwatermistrz - hm Stanisław Wach
drużynowa 73 PgDH-k Las - Agnieszka Bill /pion./
przyboczna 73 PgDH-k Las - Agnieszka Brzegowy /ochot./
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Piotr Bielak /ćwik/
przyboczny 73 PgDH-y Granit Michał Niemiec /wyw./
Pozostali instruktorzy Koliby obejmują funkcje w strukturach ZHP-1918:
naczelniczka harcerek hm Teresa Żelazny /HR/
członek Komitetu Odrodzenia ZHP - phm Janina Awłas /wędr./
przewodniczący Zarządu Obwodu Podgórze ZHP-1918 - hm Tadeusz Żelazny /HR/
kwatermistrz Zarządu Obwodu Podgórze ZHP-1918 - hm Stanisław Wach

W konsekwencji decyzji konferencji instruktorów środowiska krakowskiego 19.03. we wrześniu grupa podgórskich instruktorów Ruchu Harcerskiego (w tym reprezentantka Koliby) zgłosiła w komendzie Hufca wystąpienie ze struktur ZHP i przystąpienie do ZHP-1918. W ten sposób Koliba stała się jednostką struktur harcerstwa tradycyjnego.

9-10.09. - Harcerki 73 PgDH-k Las i harcerze 73 PgDH-y Granit uczestniczą w pielgrzymce byłych żołnierzy AK i harcerzy na Jasną Górę.

1.10. - 73 PgDH-y Granit odbywa harce drużyny w Kostrzu.

23-24.09. - Harcerki 73 PgDH-k Las reprezentowały Kolibę na uroczystości 50-lecia powstania Szarych Szeregów.

11.11. - Na Kopcu Piłsudskiego odbyło się przyrzeczenie harcerskie harcerzy 73 PgDH-y Granit, a złożyli je Tomek Godawa i Rafał Krzyżak.

2-3.12. - Wreszcie dochodzi do wręczenia sztandaru zaprzyjaźnionej 59 ŁDH-k. W uroczystości uczestniczą również instruktorzy Koliby i harcerki z 73 PgDH-k Las.

AZ-90 - W dniach 1-10.02. odbyło się zimowisko "Zielone Wzgórze" harcerek Hufca Podgórze ZHP-1918, w którym uczestniczyły harcerki 73 PgDH-k Las, oboźną zimowiska była Agnieszka Bill /pion./

22.02. - Koliba gości rady drużyn z Hufca Harcerek Podgórze i Hufca V Harcerzy ZHP-1918 na zbiórce w Dniu Myśli Braterskiej.

3.05. - W przeglądzie Chorągwi Harcerzy ZHP-1918 uczestniczy 73 PgDH-y Granit.

12.05. - Harcerki 73 PgDH-k Las i instruktorzy Koliby uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej pierwszym komendantom podgórskiego Hufca ZHP Tadeuszowi Motarskiemu i Zygmuntowi Miterze - ofiarom zbrodni katyńskiej - na budynku przy ul.Sokolskiej 13 oraz w ognisku harcerskim na Krzemionkach z tej okazji.

czerwiec - W turnieju zastępów Hufca ZHP-1918 Kraków V zastęp z 73 PgDH-y Granit zajął 4 miejsce.

AL-90 - Koliba wspólnie ze Szczepem Brzask zorganizowała obóz stały w Sulęczynie. Kwatermistrzem zgrupowania był hm Stanisław Wach. Podobóz harcerek z 73 PgDH-k Las nazywał się "Puszczogród", zastępy to: "Wenecjanki" - zastępowa Agnieszka Brzegowy, "Pumy" - Agata Turska, "Gżegżółki" - Małgosia Bela. Komendantką podobozu była Agnieszka Bill /pion./. W podobozie harcerzy były trzy zastępy z 73 PgDH-y Granit, których zastępowymi byli: Tomek Maślanka, Tomek Godawa i Darek Nowak. Komendantem podobozu był Dariusz Warejko z 7 PgDH-y "Żródło".

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1990 / 1991

W Szczepie działają dwie drużyny harcerskie. Kadrę Szczepu stanowią: szczepowy - hm Piotr Bielak /ćwik/ kwatermistrz - hm Stanisław Wach drużynowa 73 PgDH-k Las - Agnieszka Bill /pion./ przyboczna 73 PgDH-k Las - Agnieszka Brzegowy /ochot./ drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Piotr Bielak /ćwik/

8-9.09. - Harcerki 73 PgDH-k Las reprezentowały Kolibę na pielgrzymce byłych żołnierzy AK i harcerzy na Jasną Górę.

15-16.12. - harcerki 73 PgDH-k Las wyjeżdżają do Ponic na zajęcia szkoleniowe.

AZ-91 - W dniach 1-7.02. harcerki 73 PgDH-k Las wyjeżdżają na zimowisko drużyny do Ponic. w zimowisku, które nazywa się "Bajland" (to już drugie zimowisko o tej nazwie w Kolibie) uczestniczyło 13 harcerek,a komendantką była drużynowa Agnieszka Bill /pion/.

30.03. - W harcerskim kościółku św. Idziego w Wielką Sobotę harcerze73 PgDH-y Granit uczestniczyli w warcie.

13-14.04. - Harcerki i harcerze z Koliby uczestniczą w dniach skupienia w Kalwarii.

20.04. - W Festiwalu Artystycznym Hufca Harcerek Podgórze ZHP-1918 73 PgDH-k Las zajęła pierwsze miejsce.

3.05. - 73 PgDH-k Las i 73 PgDH-y Granit uczestniczyły w uroczystościach obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja i przeglądzie Chorągwi.

2.06. - W Białej Służbie na spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Rzeszowie uczestniczył patrol z 73 PgDH-y Granit. Hm Piotr Bielak był kwatermistrzem grupy krakow- skiej.

AL-91 - Szczep zorganizował obóz stały w Olpuchu. Komendantem był hm Stanisław Wach, kwatermistrzem - phm Bogdan Danek. Podobóz harcerek nazywał się "Adaso Chydalb Wółaedi', a jego komendantką była Agnieszka Bill /pion./, zastępy to "Jemiołuszki" (zast. Małgosia Bill /ochotn./), "Koszmarne Koszmarki" (zast. Małgosia Bela /ochotn./). W podobozie harcerzy były trzy zastępy, a zastępowymi byli Tomek Godawa, Rafał Krzyżak i Bartek Żylski. Komendantem podobozu był Tomasz Chrząścik z 7 PgDH-y "Żródło".

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1991 / 1992

W Szczepie działają dwie drużyny harcerskie i dwie drużyny zuchowe. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowy - hm Piotr Bielak /ćwik/
kwatermistrz - hm Stanisław Wach
drużynowa 73 PgDH-k Las - Agnieszka Bill /pion./
przyboczna 73 PgDH-k Las - Agnieszka Brzegowy /ochot./
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Piotr Bielak /ćwik/
przyboczny 73 PgDH-y Granit - Dariusz Nowak
drużynowa 73 ŻDZ - Anna Mochyła
drużynowy 73 MDZ - Tomasz Więcław

AZ-92 - W okresie 26.01.-1.02. harcerze z 73 PgDH-y Granit wyjechali na zimowisko do Zakopanego.

11.04. - 73 PgDH-y Granit i zastęp 73 PgDH-k Las uczestniczyły w szczepowej grze miejskiej "O herbową tarczę Krakowa".

3.05. - W uroczystości obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja i w przeglądzie Chorągwi uczestniczy 73 PgDH-y Granit.

AL-92 - Obóz Szczepu ponownie zlokalizowany był w Olpuchu. Komendantem całego obozu i podobozu harcerzy był hm Piotr Bielak /ćwik/, a kwatermistrzem - hm Stanisław Wach. Obóz nosił nazwę "Polska Jagiellonów". Komendantką podobozu harcerek była Agnieszka Bill /pion./, oboźną Agnieszka Brzegowy, a zastępowymi - Małgosia Bill ("Dawidiszki") i Benita Kubala ("Republika Sekutnic"). Oboźnym w podobozie harcerzy był B. Pęgiel, a zastępowymi Rafał Krzyżak, Darek Nowak i Bartek Żylski. Podobóz zuchowy prowadziła Małgorzata Taboła, a pozostała kadra zuchowa to Anna Mochyła i Tomek Więcław.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1992 / 1993

W Szczepie działają dwie drużyny harcerskie i dwie drużyny zuchowe. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowy - hm Piotr Bielak /ćwik/
kwatermistrz - hm Stanisław Wach
drużynowa 73 PgDH-k Las - Agnieszka Bill /pion./
przyboczna 73 PgDH-k Las - Benita Kubala /ochot./
przyboczna 73 PgDH-k Las - Monika Stefańska /trop./
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Piotr Bielak /ćwik/
drużynowa 73 ŻDZ - Beata Karaś
drużynowy 73 MDZ - Tamasz Więcław

25-27.09. - 73 PgDH-k Las i 73 PgDH-y Granit wyjechały na wycieczkę do Kalwarii.

3.10. - W Warszawie odbył się zjazd zjednoczeniowy dwóch związków harcerskich: ZHP-1918 i ZHR. Obydwie organizacje wywodzące się z nieformalnego Ruchu Harcerskiego postanowiły ponownie "być razem". Tym sposobem Koliba jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W Zjeździe uczestniczyło dwoje instruktorów ściśle związanych z Kolibą: hm Teresa Żelazny /HR/ i hm Tadeusz Żelazny /HR/.

7.11. - 73 PgDH-k Las była gospodarzem przeglądu Hufca Harcerek Podgórze ZHP-1918.

11.11. - Harcerki z 73 PgDH-k Las uczestniczyły w grze miejskiej.

27-29.11. - Harcerki 73 PgDH-k Las uczestniczyły w andrzejkowej wycieczce do Kalwarii.

W kursie drużynowych w Zakopanem uczestniczy przyboczna 73 PgDH-k Las Monika Stefańska /trop./ .

23-25.04. - 73 PgDH-y Granit uczestniczy w rajdzie harcerskim organizowanym w Kalwarii przez Szczep ZHP "Czwartacy".

AL-93 - Obóz Koliby zlokalizowany był w Sulęczynie. Kadrę obozu stanowili: hm Piotr Bielak - komendant zgrupowania i podobozu harcerzy, hm Stanisław Wach, Rafał Krzyżak. Komendantką podobozu harcerek "Lesawiki" była Agnieszka Bill, a pozostała kadra to Benita Kubala i Monika Stefańska. Podobóz zuchowy prowadziła Małgorzata Taboła, a pozostała kadra zuchowa to: Beata Karaś i Tomek Więcław.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1993 / 1994

W Szczepie działają dwie drużyny harcerskie i dwie drużyny zuchowe. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowy - hm Piotr Bielak /ćwik/
kwatermistrz - hm Stanisław Wach
drużynowa 73 PgDH-k Las - Agnieszka Bill /pion./
przyboczna 73 PgDH-k Las - Benita Kubala /ochot./
przyboczna 73 PgDH-k Las - Monika Stefańska /trop./
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Piotr Bielak /ćwik/
drużynowa 73 ŻDZ - Beata Karaś
drużynowy 73 MDZ - Tomasz Więcław

15.08. - drużynowa 73 PgDH-k Las Agnieszka Bill /pion./ otrzymała stopień pwd.

AL-94 - Ponownie obóz Szczepu zlokalizowany był w Sulęczynie. Kadrę obozu stanowili: hm Piotr Bielak - komendant, hm Stanisław Wach. Podobóz harcerek "Orle Gniazdo" prowadziły: Agnieszka Bill - komendantka podobozu, Benita Kubala, Monika Stefańska.Komendantem podobozu harcerzy "Wyspa Brownsee" byłpwd Tomasz Chrząścik z 7 PgDH-y, a oboźnym był Grzegorz Nazim /wyw/, który w trakcie obozu zdobył stopień ćwika.Podobóz zuchowy prowadziła Beata Karaś, a oboźnym był Tomek Więcław.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1994 / 1995

W Szczepie działają dwie drużyny harcerskie i jedna drużyna zuchowa. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - pwd Agnieszka Bill /pion./
kwatermistrz - hm Piotr Bielak /ćwik/
drużynowa 73 PgDH-k Las - Monika Stefańska /trop./
przyboczna 73 PgDH-k Las - Benita Kubala /trop./
przyboczna 73 PgDH-k Las - Katarzyna Solarska
drużynowy 73 PgDH-y Granit - Marcin Żylski(od grudnia)
drużynowa 73 KDZ Beata Karaś

28.11. - W dwudziestolecie Koliby spotkali się na zbiórce byłe harcerki i byli harcerze oraz reprezentanci tych obecnie działających. Po wspomnieniowym kominku zapalonym przez wszystkich szczepowych odbyła się część towarzyska uświetniona wypiekami uczestniczek uroczystości. Wspomnieniowa była również laurka jubileuszowa:

Laurka
na dwudziestolecie Koliby

Dawno, dawno temu - w siedemdziesiątym czwartym
Ruch się zrobił w Hufcu wcale nie na żarty.
"Fioletowa Trójka", "siódemka neptunowa"
Takie się w Podgórzu unosiły słowa.

I z tego chaosu jak to w życiu bywa
Powstała Koliba prężna, urodziwa,
Strojna w chustę bordową i takiż berecik,
Zaś na patkach siódemka razem z trójką świeci.

A u tej dzierlatki wierzcie lub nie wierzcie
I uroda i nazwa i ... rządy niewieście.
Tak to się zaczęło i tak jakoś leci
A tu się przecież zaczyna już dziesiątek trzeci.

Szybko płyną lata i dzisiaj dzierlatka
Chcąc nie chcąc występuje jako Jubilatka.
Zatem jak każe stary, harcerski obyczaj
Trzeba by dziś Koliby "dorobek" wyliczać:

Zaraz na początku tak się staraliśmy,
Że już w czwartym roku sztandar dostaliśmy.
I młodej Koliby dziarskie harcowanie
Wnet w podgórskim Hufcu zdobyło uznanie.

Nęciły nas latem góry i jeziora
Do wyjazdu na obóz zawsze była skora
Z Koliby niemała harcerska gromada,
Toteż w dniu jubileuszu wspomnieć nam wypada:

Że od Sieniawy nad Rabą, która pierwsza była
Koliba osiemnaście razy namioty rozbiła
W różnych Polski stronach, a raz - mój Ty Boże -
Zaniosło nawet Kolibę aż nad Czarne Morze.

Były też górskie wędrówki w trudzie i mozole
Kiedy to pot obficie wystąpił na czole,
A tych górskich obozów w deszczu, w słońcu, po rosie
Tak się dziś wydaje - było chyba z osiem.

Kiedyś znowu wieść taka się rozniosła wokół,
Że Koliba zuchy musztruje w Potoku.
Ale to nieprawda - niechaj Bóg uchowa -
Bo to była tylko kolonia zuchowa.

Lecz nie tylko latem trwały nasze harce,
Nie tylko w Mulicznem, nie tylko w Tatarce,
Miała jeszcze Koliba - sobie wyobraźcie -
W górskich miejscowościach zimowisk piętnaście.

Złaz, wycieczka, biwak nie lada to gratka,
Często też nas gościła miła "Chatka Władka"
I dlatego często - to wcale nie bajdy
Koliba wygrywała Hufca górskie rajdy.

A wszystkie te akcje, wszystkie te brewerie,
Które wypełniały wakacje i ferie
To dzieło instruktorów trzydziestu gromadki,
Którzy w Kolibie barwne zyskali podkładki.

Z tej gromadki czwórka z kraju wyjechała
I za Wielką Wodą "zabiwakowała".
Dwie Dorotki, Krzyś, Bernatka nie ma was tu ninie
Lecz w Kolibie pamięć o was przecież nie zaginie.

Lat prawie trzynaście przez życia wyżyny
Prowadziła Teresa bordowe drużyny.
Później Majka i Tomek i Piotr od Bielaków
Wiedli Kolibę dzielnie po harcerskim szlaku.

Teraz mamy Agnieszkę - odetchniemy wreszcie,
Bo znowu nam wracają porządki niewieście
I w nadchodzące lata patrzymy z nadzieją,
Że wiele nowych wrażeń i przygód przywieją.

Trzeba więc Agnieszce i Jubilatce całej
Życzyć wytrwałości, ambicji niemałej,
By było jak śpiewamy patrząc w ognia blask:
"Niechaj Koliba zawsze łączy nas".

29.11. - W dniu święta Szczepu, a także z okazji jubileuszu dwudziestolecia na uroczystej zbiórce spotkały się drużyny harcerskie Koliby oraz zaproszeni byli szczepowi.

AL-95 - Obóz Szczepu zlokalizowany był ponownie w Sulęczynie. Komendantką obozu była pwd Agnieszka Bill, a hm Stanisław Wach i hm Piotr Bielak byli (zamiennie) kwatermistrzami. Komendantką podobozu harcerek była Monika Stefańska, a oboźną Małgorzata Bill. Komendantem podobozu harcerzy był pwd Tomasz Chrząścik z 7 PgDH-y, a oboźnym - Marcin Żylski.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Rok 1995 / 1996

W Szczepie działają dwie drużyny harcerskie i jedna drużyna zuchowa. Kadrę Szczepu stanowili:
szczepowa - pwd Agnieszka Bill /pion./
kwatermistrz - hm Piotr Bielak /HO/
drużynowa 73 PgDH-k Las - Monika Stefańska /pion./
drużynowa 73 KDZ Leśne Skrzaty - Beata Karaś /pion./
drużynowy 73 PgDH-y Granit - hm Piotr Bielak /HO/

29.11. - W dniu Święta Szczepu spotkali się na zbiórce byłe harcerki i byli harcerze oraz ich dzieci, czyli następne pokolenie. Zbiórkę zorganizowała i prowadziła hm Teresa Żelazny /HR/.

16.01. - Kolibie przybyły dwie instruktorki - w stopniu pwd mianowane zostały drużynowe Beata Karaś pion. i Monika Stefańska pion.

20.01. - Odbyło się opłatkowe spotkanie byłych harcerek i harcerzy Koliby. Podgrupę spotkania stanowiło dziewięcioro ich dzieci.Inicjatorkami spotkania były hm Teresa Żelazny /HR/ i pwd Małgorzata Barwińska.

22.01. - Na zbiórce Rady Szczepu postanowiono, że hm Piotr Bielak /HO/ obejmie funkcję szczepowego, a kwatermistrzem Szczepu będzie hm Stanisław Wach /HO/.

Wróć do początku | Wróć do kalendarium


Akcje

Obozy stałe | Obóz zagraniczny | Kolonia zuchowa | Obozy wędrowne | Zimowiska


Obozy stałe

* AL-75 Sieniawa
* AL-76 Sidzina 27.07.- 19.08
* AL-77 Lipowa I
* AL-78 Słupie UROCZYSKO 30.06.- 25.07.
* AL-79 Głodowo LEŚNY ZBÓR ORLĄT
* AL-80 Muliczne POD TOTEMEM SŁOŃCA 26.06.- 21.07.
* AL-81 Lipowa II ŹRÓDŁO 3.08.- 26.08.
* AL-82 Tatarka MATECZNIK 26.06.- 24.07.
* AL-83 Lipnica Wielka 28.07.- 20.08. (podobóz Koliby w zgrupowaniu Hufca)
* AL-84 Jasionka (udział harcerzy z 73 PgDH-y Granit w obozie Szczepu Słowiki)
* AL-85 Śmiardowo Złotowskie LEŚNY DUKT 1.08.- 28.08.
* AL-86 Płaczewo 31.07. - 25.08.
* AL-87 Soblówka
* AL-88 Płaczewo (dwa zastępy 73 PgDH-y uczestniczyły w obozie Szczepu Fioletowej Trójki)
* AL-89 Lubiewo RODOWÓD PRZYJAŹNI
* AL-90 Sulęczyno I
* AL-91 Olpuch I podobóz harcerek ADASO CHYDALB WÓŁAEDI
* AL-92 Olpuch II POLSKA JAGIELLONÓW
* AL-93 Sulęczyno II podobóz harcerek LESAWIKI podobóz harcerzy POLSKA PODZIEMNA
* AL-94 Sulęczyno III podobóz harcerek ORLE GNIAZDO podobóz harcerzy WYSPA BROWNSEE
* AL-95 Sulęczyno IV
* AL-96 Sulęczyno V
* AL-97 Budziszewko ( trzy zastępy 73 PgDH-y "Granit "tworzyły podobóz w zgrupowaniu Szczepu Wichry )

Wróć do początku | Wróć do Akcje


Obozy zagraniczne

* AL-80 Bułgaria

Wróć do początku | Wróć do Akcje


Kolonia zuchowa

* AL-84 Potok ARKONA 30.07.-22.08.

Wróć do początku | Wróć do Akcje


Obozy wędrowne

* AL-76 Beskid Niski 13.07.-22.07.
* AL-77 Beskid Sądecki 5.07.-14.07.
* AL-78 Beskid Żywiecki 17.06.-26.06.
* AL-79 Bieszczady 22.07.-31.07.
* AL-81 Beskid Wyspowy i Sądecki 1.07.-12.07.
* AL-82 Podtatrze 19.08.-29.08.
* AL-84 Gorce i Pieniny 24.08.-2.09.
* AL-88 Beskid Żywiecki i Gorce 19.08.-30.08.

Wróć do początku | Wróć do Akcje


Zimowiska

* AZ-76 Podsarnie
* AZ-77 Mszana Dolna 25.01.-3.02.
* AZ-78 Małe Ciche I
* AZ-79 Małe Ciche II TATRZAŃSKA OSADA 22.01.-2.02. zimowisko zuchowe ESKIMOSKA OSADA
* AZ-80 Kościelisko 22.01.-1.02.
* AZ-81 Małe Ciche III ZIMOWA OSADA KOLIBY 20.01.-30.01.
* AZ-81 Pewel Wielka 1.02.-11.02.
* AS-82 Bukowina 12.03.-15.03.
* AZ-83 Ochotnica Jamne I ZIEKOLOCHOT 28.01.-5.02.
* AZ-84 Ochotnica Jamne II WAWER 30.01.-9.02.
* AZ-85 Sidzina Wielka Polana BAJLAND 26.01.-2.02.
* AZ-86 Krościenko ŻAGWIE 1.02.-11.02.
* AZ-87 Sidzina I
* AZ-88 Sidzina II
* AZ-89 Kołaczyce (udział zastępu harcerek z 73 PgDH-k Las w zimowisku Hufca)
* AZ-90 ? (udział harcerek z 73 PgDH-k Las w zimowisku Hufca ZHP-1918 Podgórze
* AZ-91 Ponice BAJLAND (zimowisko 73 PgDH-k Las)
* AZ-92 Zakopane 26.01.-1.02. (zimowisko 73 PgDH-y Granit)

Wróć do początku | Wróć do Akcje


Copyright 2003 | www . koliba . zhr . pl | design by Andrzej Wójcicki


Ulubione
Strona startowa